Články

Rozhovor U Vysmátého soudku

Zung se narodil v Hanoji. Jeho táta vystudoval geologii v Ostravě, následně byl vyslaný do Košic. Zung za ním přijel v roce 1992, když mu bylo deset. Po dvou letech rodina přesídlila do Prahy a rodiče provozovali krámek ve strašnické tržnici. Když éra tržnic skončila, maminka si prosadila restauraci na Sapě. Zung alias Petr mezitím vystudoval gymnázium, poté se přihlásil na medicínu do Plzně. Dnes je mu 29…
Více

Soužití Vietnamců a Čechů v Chebu (část II.)

V první části trilogie článků o soužití vietnamské komunity a českých obyvatel v Chebu jsme problematiku nahlíželi z pohledu mladé vietnamské generace. Následující článek je zaměřený na pohled mladých Čechů na vietnamské spoluobčany.
Více

Soužití Vietnamců a Čechů v Chebu (část I.)

V rámci kurzu Aplikovaný seminář rozvojových studií, realizovaném při projektu ROZVOJ na Katedře politologie a mezinárodních vztahů ZČU v Plzni, proběhl sociologický průzkum zaměřený na soužití vietnamské menšiny a českého obyvatelstva v Chebu. Cílem zmíněného výzkumu bylo jednak zmapovat vzájemné vztahy mezi dospívající generací Čechů a Vietnamců, jednak dokázat, že mladí lidé dnes mezi sebou navazují kontakty bez ohledu na svůj původ. Hlavní otázka ovšem spočívala ve zjištění, zda je Cheb pro druhou generaci vietnamských imigrantů pouze tranzitním městem či nikoliv...
Více

Rozhovor: Češi nejsou zvyklí na cizince

Thu Ha se narodila v severním Vietnamu, ale od svých devíti žije s rodinou v Liberci. Chodila na české školy a absolvovala i tak tradiční disciplínu jako taneční. Dnes má české občanství, pracuje pro nadnárodní firmu a studuje vysokou školu v Praze. K tomu, aby měla pocit, že "sem" patří, jí ale stále něco chybí.
Více

Vietnamský "polda" jako rarita

V mém okrsku je jedna z největších tržnic v České republice. Většinu prodejců tvoří Vietnamci s dlouhodobým pobytem na území ČR. Vzhledem k objemu prodávaného zboží jsou zde konflikty mezi trhovci a zákazníky poměrně časté. Pokud do konfliktu musí zasáhnout policisté, pak vše většinou vázne na kulturních a jazykových rozdílech. V těchto případech by se hodil k ruce policista vietnamské národnosti.
Více