Články

Seznam literatury - Vietnam

Dokument ve formátu pdf.

Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka)

 • Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi. Přel. K. Jiroudková, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967

 • Dang Tran Con: Nářky ženy, jejíž muž odešel do války. Protis, Brno 2009

 • Dračí král - Vietnamské pohádky. Přel. P. Müllerová, Dauphin v edici Ethnos, Praha - Podlesí 2001

 • Ho Či Min: Deník z vězení. Přel. I. Vasiljev + V. Korčák, Odeon, Praha 1985

 • Ho Či Min: Deník z vězení. Přel. Duong Tat Tu, J. Noha a K. Sýs. Vydala Zdenka Brožová, Periskop 2011

 • Ho Či Min: Odměřování vody. Přel. A. Kolek, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1973

 • Ho Chi Minh, Song Hong, To Huu: Ranený bambus neumiera. Přel. J. Múčka, Tatran, Bratislava 1973

 • Ho Xuan Huong: Jarná vôňa. Přel. Eva Antošenko Múčková, vyd. Petrus ve spolupráci se spol. Mai Linh, Bratislava 2010

 • Ho Xuan Huong: O jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa. Přel. P. Komers. DharmaGaia, 2007

 • Krejčovský závod Saigon. Edit. P. Komers, P. Gutenberg, Praha 2008

 • Maniok je hořký – vietnamská lidová poesie. Přel. J. Noha + E. Hrych, SNKLU, Praha, 1964

 • Môj železný kôň – vietnamské poviedky. Přel. Vl. Lehotský, Smena, Bratislava 1967

 • Nguyen Binh: Tisíc oken. Přel. P. Komers, Mladá fronta v edici Květy poezie, Praha 2001

 • Nguyen Dinh Thi: Rozbité břehy. Přel. I. Klinderová, Svoboda, Praha 1989

 • Nguyen Du: Kieu – národní vietnamský epos. Přel. G. Francl, Lidová demokracie, Praha 1958

 • Nguyn Gia Thiu (Ôn Như Hu): Nářky ženy z harému. Přel. A. Kolek, vydal Milan Hodek 2012

 • Nguyen Hong: Zlodejka. Přel. J. Múčka, Tatran, Bratislava 1973

 • PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu. Vit Nam, 4/2013

 • Pohádky rýžových polí. Přel. I. Klinderová + O. Klindera, Albatros, Praha 1975

 • Poklad člověka – vietnamské pohádky. Přel. Z. K. Slabý + A. Novotná, Klub Albatros, Praha 1973

 • Sedem želaní – vietnamské ľudové rozprávky. Přel. J. Múčka, Mladé letá, Bratislava 1985

 • To Hoai: Cvrčkovy dobrodružné toulky. Přel. I. Vasiljev, Fornica Graphics, Sokolov 2013

 • To Hoai: Západný kraj. Přel. J. Múčka, Tatran, Bratislava 1981

 • Thich Nhat Hanh: Cesta k plnému vědomí. Pragma, Praha 1999

 • Thich Nhat Hanh: Dopis z lásky. Láskyplný vzkaz Matce Zemi od jejích dětí. Metafora, Praha 2014

 • Thich Nhat Hanh: Každý dech znamená pokoj. Knižní klub, Praha 2014

 • Thich Nhat Hanh: Mír v nás. CAD Press, Praha 2012

 • Thich Nhat Hanh: Nic nekončí, nic neumírá. Metafora, Praha 2014

 • Thich Nhat Hanh: Práca. Eastone Books, 2013

 • Thich Nhat Hanh: Pravá láska. Ako prebudiť svoje srdce. Slovart, Bratislava 2014

 • Thich Nhat Hanh: Strach. Základní průvodce, jak přežít bouři. Knižní klub, Praha 2015

 • Thich Nhat Hanh: Tu a teraz. Objavovanie mágie prítomnej chvíle. Slovart, Bratislava 2013

 • Tvé srdce bdí a bije – výbor z vietnamské moderní poezie. Přel. I. Klinderová-Zbořilová + L. Kubišta, Odeon, Praha 1980

 • Vietnamské pohádky. Přel. I. Zbořilová + O. Klindera, Odeon, Praha 1974

 • Vietnamské povídky. Přel. I. Klinderová, Čs. spisovatel, Praha 1972

 • Za tebe prožiji dny... – pásmo vietnamské poezie. Přel. I. Vasiljev + V. Korčák, Dilia, Praha 1977

 

Odborná i populární literatura o Vietnamu

 • Afonin, S.; Kobelev, E.: Soudruh Ho Či Min. Svoboda, Praha 1985

 • Anderson, P.: Když bodá škorpion. Naše vojsko, Praha 2004

 • Bishop, Ch.: Vietnamský válečný deník. Naše vojsko, Praha 2005

 • Boniface, R.: MIGy nad severním Vietnamem. Naše vojsko, Praha 2010

 • Brennan, M.:  Lovci lebek. REVI, Ostrava 1998

 • Broughton, J.: Nad hřebeny Fanxipang. Úloha letounů Thunderchiel F-105 v letecké válce ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2008

 • Broughton, J. M.: THUD! Svět křídel, Cheb 1995

 • Burchett, W.: Na sever od sedmnácté rovnoběžky. SNPL, Praha 1956

 • Csapó, G.: V zemi zlaté želvy – cestopis z Vietnamu. Nakladatelství politické literatury, Praha 1964

 • Černý, B.: Příběhy z přístavů, moří a oceánů. Akcent, Praha 2009

 • Čierny, J.: Ho Či Min. Pravda, Bratislava 1985

 • Čierny, J.: Rudá řeka. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960

 • Davies, P.: F–4 Phantom II vs MiG–17/19. Válka ve Vietnamu 1965–73. Grada, Praha 2010

 • Davies, P.: F–4 Phantom II vs MiG–21. Válka ve Vietnamu. Grada, Praha 2009

 • Dodd, J. a kol.: Vietnam - turistický průvodce. Přel. Jan Sládek a Pavlína Sládková.  Nakladatelství Jota, řada Rough guides. 2008

 • Duiker, J. W.: Ho Či Min. Jiří Buchal & BB art, Praha 2003

 • Eastlake, W.: Umírali jsme v bambusu. Jota, Praha 2001

 • Ethell, J. + Price, A.: Jeden den dlouhé války. REVI, Ostrava 1999

 • Eyck van, Manuel F.: Pěšákem ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2010

 • Fahrová-Beckerová, G.: Umění východní Asie. Nakl. Slovart, Praha 2009

 • Fiedler, A.: Divoké banány.  Mladá fronta, Praha 1963

 • Frey, M.: Dějiny vietnamské války - Tragédie v Asii a konec amerického snu. Paseka, Praha 2003

 • Gargan, E. A.: Tajemství řeky. Přel. D. Dvořáková, Jiří Buchal & BB art, Praha 2003

 • Górnicki, W.: Bambusové poselství. Panorama, Praha 1983

 • Halle, Günther: Cizinecká legie: Reportáž podle zážitků a dokumentů navrátilců z Vietnamu. Naše vojsko, Praha 1954

 • Hejzlar, J.: Vietnamské umění. Artia, Praha 1974

 • Helms, E. M.: Hrdí bastardi - Cesta mariňáka od ostrova Parris přes hrůzy války ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2009

 • Heroldová, H.: Jitřenka pluje na východ: Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S.AURORA do Malajsie, Indonesie, Číny a Japonska z let 1886-1888. Mare Czech a Národní muzeum, Praha 2007

 • Hlavatá, L.; Ičo, J.; Karlová P.; Strašáková M.: Dějiny Vietnamu. Lidové noviny, Praha, 2008

 • Hlavatá, L.; Ičo, J.; Strašáková, M.: Slovník vietnamské literatury. Libri, Praha 2011

 • Hochová, D.: Mot hai ba. Herrmann a synové, Praha, 2007

 • Hora, K.: Moje matka cizinecká legie. Elka Press, Praha 1993

 • Ičo, J.: Náboženství Vietnamu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Janka, O.: Černá je řeka legionářů. X-Egem, Praha 1995

 • Kamas, D.: Válka ve Vietnamu. Votobia, Olomouc 1997

 • Klinderová, I.: Vietnam (Vietnamská socialistická republika). Svoboda, Praha 1987

 • Klinderová, I.: Vietnam 1945-1956. Orientální ústav ČSAV, Praha 1981

 • Koláček, J.: Magister Nhiem. Refugium Velehrad-Roma, Velehrad 1998

 • Kocourek, J.: Vietnamská kuchyně. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Komers, P.: Vietnamci v zahraničí – fenomén nejen český, Bulletin Klubu Hanoi, Praha, 2007, s. 23-37

 • Koudelka, V.: Vietnam - země rýže a hor. Akcent, Praha 2004

 • Kropáč, Z.: Až temný květ banánu odkvete. Vyšehrad, Praha 1973

 • Kropáč, Z.: Džunky a lotosy. Panorama, Praha 1982

 • Kudrna, L.: Bojovali a umírali v Indočíně. NAŠE VOJSKO, Praha 2010

 • Kudrna, L.: První vietnamská válka. Academia, Praha 2012

 • Lane, M.: Rozhovory s Američany. Naše Vojsko, Praha 1971

 • Lanning Lee, M.: Odstřelovači ve Vietnamu. DEUS, Praha 2003

 • Luu Uyen: Pravá vietnamská kuchyně. Slovart, Praha 2014

 • Mlejnek, O.: Dálná plavba volá. Galén, Praha 2006

 • Mrázek, R.: Ho Či Min. Horizont, Praha 1983

 • Mrázek, R.: Jihovýchodní Asie ve světové politice 1900 - 1975. Svoboda, Praha 1980

 • Müllerová, P.: Dějiny státního zřízení a pramenů práva ve Vietnamu od prvopočátku do roku 1945. Ve: Balík, S. + P. Müllerová: Kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Západočeská univerzita Plzeň, Právnická fakulta, Plzeň 1995

 • Müllerová, P.: Obrázky ze země dračího krále (Pictures From the Land of the Dagon King) – katalog k výstavě, Národní muzeum, Praha 2000

 • Müllerová, P.: Legendy starého Tonkinu. Triton, Prfaha, 2005

 • Müllerová, P.: Vietnam. Libri v edici Stručně dějiny států, Praha 2004

 • Němec, P.: Západní Čína a Vietnam: Nové šance, nové výzvy. Oeconomica, Praha 2012

 • Nguyen Duy Khien + M. Carr: Podnikáme ve Vietnamu (praktické rady a informace). Vietnamská obchodní a průmyslová komora, Společnost obchod & služby, Praha 1996

 • Nguyen Khac Vien: Dejiny Vietnamu. Pravda, Bratislava 1978

 • Novotný, J.: Úředně zapomenutá válka. Dějiny válek. Historie Francouzské přítomnosti v Indočíně. Fontána, Praha 2003

 • Palmer, D. R.: Volání polnice. Jota, Brno 1996

 • Pechová, E.: Vietnamský lunární nový rok. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Picka, J.: Vietnam – země pod obratníkem Raka (Příroda a lidé). Poznání, Olomouc 2008

 • Rottman, G. Americká pěchota ve Vietnamu 1965-1973. CPRESS, Praha 2007

 • Rottman, G. Bojovníci Vietcongu. CPRESS, Praha 2008

 • Rottman, G. L.: Tábory zvláštních sil ve Vietnamu 1961–1970. Grada, Praha 2009

 • Roy, Jules: Bitva u Dien Bien Phu. Naše vojsko, Praha 1967

 • Rozehnal, M.: Nad Rudou řekou. Orbis, Praha 1962

 • Skvorcov, V. N.: Cesta do Saigonu. Naše Vojsko, Praha 1979

 • Strašáková, M.: Historie vietnamské keramiky. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Studík, P.; Teplík, T.: Vietnam - země rozmachu, země příležitostí. 999 Pelhřimov, Praha 2006

 • Sullivan, J.; Vietnam – velký průvodce. Computer Press 2010

 • Syruček, M.: Henry Kissinger. Bůh či ďábel diplomacie. Epocha, Praha 2004

 • Syruček, M.: Rozpůlený banán. Mladá fronta, Praha 1973

 • Syruček, M.: Slzavé údolí Francie. Dien Bien Phu – bitva, která rozhodla válku. Epocha, Praha 2013

 • Syruček, M.: V zajetí džungle. Nejdelší válka 20. století. Epocha, Praha 2007

 • Šerý, V.; Votrubec, C.: Lékařskogeografické problémy Vietnamu. Academia, Praha 1988

 • Šita, F. a kol.: Vietnam, země, lidé a umění. Výstavnictví, Praha 1981

 • Šita, F. a kol.: Vietnam, země, lidé a umění. Výstavnictví, Praha 1981

 • Šita, F. a kol.: Vietnamská válka. Naše vojsko, 1983

 • Šita, F.: Pagoda na vonící řece. Kruh, Hradec Králové 1987

 • Tarantová, L.: Apokalypsa a znovuzrození (v zemi vzlétajícího draka a pod pahorkem paní Penh). Melantrich, Praha 1984

 • Tomášek, M.: Přehled dějin vietnamského práva. Scripta Iuridica 4. Právnická fakulta Karlovy univerzity, 2008

 • Ulč, O.: Z Hongkongu na ostrov, který nebyl. Šulc-Švarc, Praha 2011

 • Valíček, P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu (a-i) 1. díl. Start, Benešov 2009

 • Valíček, P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu (j-z) 2. díl. Start, Benešov 2009

 • Valíček, P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu 3. díl. Start, Benešov 2014

 • Vasiljev, I.: Za dědictvím starých Vietů. Etnologický ústav AVČR, Praha 1999

 • Vasiljev, I.: Vietnamština - jazyk na protipólu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Velvyslanectví VSR: Vietnam: potenciály a příležitosti spolupráce. Nadatur, Praha 2006

 • Vo Nguyen Giap: Národně osvobozenecká válka ve Vietnamu. Naše Vojsko, Praha 1971

 • Vo Nguyen Giap: Nezapomenutelné dny. Pressfoto, Praha 1973

 • Vohradníková, K.: Řemeslo a umění laku ve Vietnamu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Vohradníková, K.: Vietnamské divadlo. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Welsh, S.: Úplná historie vietnamské války. Cesty, Praha 1995

 • Kolektiv autorů: Vietnam (Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii). Svojtka a Vašut, Praha 1996

 • Kolektiv autorů: Vietnam. Lonely Planet, Svojtka & Co. 2006

 • Kolektiv autorů: Vietnam. Lonely Planet, Svojtka & Co. 2010

 • Kolektiv autorů: Vietnam. Lonely Planet, Svojtka & Co. 2014

 • Kolektiv autorů: Vietnam - plakáty propagandy (Vietnam - propaganda posters, Vietnam - manifesti di propaganda). Nadační fond Eleutheria ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 2010

 

Beletrie se vztahem k Vietnamu

 • Durasová, Marguerite: Milenec. Odeon, Praha 1986, 1989

 • Cempírek, J. (Pham Thi Lan): Bílej kůň, žlutej drak. Knižní klub, Praha 2009

 • Greene, G.: Tichý Američan. Mladá fronta, Praha 1957

 • Grey, A.: Saigon. Jiří Buchal & BB art, Praha 2001

 • Ježková, A.: Dračí polévka. Albatros, Praha 2011

 • Kim Thuy: Ru – příběh vietnamské utečenky. Emitos, Brno 2010

 • Nesvadba, J.: Dialog s doktorem Dongem. Čs. spisovatel, Praha 1965

 • Nguyen, K. V kolonii. Jiří Buchal & BB art, Praha 2005

 

Výzkumy a literatura o vietnamské komunitě v ČR

A. Výzkumná šetření a odborné studie před rokem 1989

 • Heroldová, I.; Matějová, J. Vietnamští pracující v českých zemích. Východiska, koncepce, metoda, cíl. Český lid, 1987, roč. 74, č. 4, s.197 - 202.

 • Hošková, M. Vietnamská svatba. In: Zahraniční pracující: Materiál k problematice etnických skupin na území ČSSR. Sv. 8. Praha: ÚEF ČSAV, 1988, s. 25 - 30.

 • Matějová, V. Podmínky pobytu vietnamských pracujících. In: Zahraniční pracující: materiál k problematice etnických skupin na území ČSSR. Sv. 8. Praha: ÚEF ČSAV, 1988, s. 1 - 10.

 • Ngo Van Le. Vietnamští pracující v Československu. In: Zpravodaj KSVI. Praha: ÚEF ČSAV, 1989, s. 19 - 138.

 • Nosková, H.: Vietnamci - zahraniční pracující jako jedna ze skupin obyvatel v novoosídlenecké obci na Sokolovsku. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1988. s. 31 - 43.

 • Nosková, H.: Vietnamci - zahraniční pracující jako jedna ze skupin obyvatel v novoosídlenecké obci na Sokolovsku. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1988. s. 31 - 43.

 • Secká, M.: Vietnamští pracující ve Středočeské Frutě. Český lid 74, 1987. s. 203 – 2.

 • Vasiljev, I.: Vietnamští pracující ve vědomí naší společnosti. In: Etnické procesy IV, Praha, ÚEF ČSAV 1986, str. 153 - 164.

 • Vasiljev, I.: K problému adaptace vietnamských pracujících v naší společnosti - normy zdvořilého chování, Zpravodaj KSVIEF (1988), 9: str. 50 - 71.

 • Vasiljevová, Z.: Působení vietnamských pracujících v Československu v celkovém kontextu vzájemných hospodářských vztahů a stavu ekonomiky VSR. IN: Československo-vietnamský ekonomický seminář - Sborník materiálů. Praha, Ekonomický ústav ČSAV - Čs. společnost ekonomická, sekce světové ekonomiky 1990, str. 50 - 59.

 • Vlček, A.: Zpráva o dosavadním průběhu šetření mezi vietnamskými pracujícími v závodě Spolana v Neratovicích. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. ÚSEF ČSAV, Praha 1988. s. 44 - 49.

Veškeré uvedené studie jsou k dispozici v knihovně Etnologického ústavu AVČR v Praze.

B. Výzkumná šetření a odborné studie po roce 1989

 • Barešová, Ivona (ed.): Současná problematika východoasijských menšin v České republice. (sborník textů). Universita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Olomouc 2010

 • Brouček, S.: Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR, I. část. In: Integrace cizinců na území České republiky (Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001) AV ČR, Praha 2003, s. 7–184.

 • Brouček, S.: Český pohled na Vietnamce. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2003

 • Brouček, S.: Rozpory v aktuální adaptaci vietnamského etnika v českých zemích. In.: Hofman, J. + J. Ježek + M. Lukáš: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 (15. – 16. října) v Karlových Varech. (Dálný východ a Česká republika). ZČU, Plzeň 2003, s. 199–208.

 • Coufalová: Zjišťování specifických potřeb cizineckých komunit na území města Plzně. DCHP, Plzeň 2000

 • Čada a kol.: Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trhu práce v ČR. GAC, s.r.o. Praha 2007

 • Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum 2008

 • Drbohlav, D. + P. Ezzedine: Integrace cizinců v ČR (výzkumná zpráva pro MPSV). IOM, Praha 2004

 • Drbohlav, D. + J. Černík + D. Dzurová: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. IOM, Praha 2004

 • Ezzedine, P., Kocourek, J., Loentiyeva, Y. : Participation in the Czech Labour Market: View of Vietnamese and Ukrainian Migrants (závěrečná zpráva z výzkumu). ["Účast vietnamských a ukrajinských migrantů na trhu práce v ČR".] Praha: IOM 2007.

 • Freidingerová, T.: Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence. SLON, Praha 2014

 • Horáková, M.: Cizinci na trhu práce v letech 1994-2004. MPSV, Praha 2004

 • Karhanová, K. + P. Kaderka: Obraz cizinců v médiích I. Ústav pro jazyk český - Akademie věd České republiky, Praha 2003

 • Kocourek, J.: Analýza řešení každodenních problémů vietnamských migrantů při jejich adaptaci v ČR. In: Interní zpráva o realizaci pilotního výzkumného šetření. Klub Hanoi, Praha 2009 (Online ke stažení zde)

 • Kocourek, J.: Podmíněnosti současné migrace Vietnamců do Česka. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum 2008

 • Kocourek, J.: Stručné představení vietnamsko-české komunikace. In: Interkulturní komunikace ve škole. FFUK, Praha 2010, str. 61 – 73.

 • Kocourek, J. : Stručný historický přehled o česko-vietnamských vztazích a působení Vietnamců v ČR. In: Vzdělávání k toleranci v multikulturním prostředí střední Evropy. Praha: Tisk B-print 2006. (Člověk a jeho práva, svazek 21). s. 91 – 99.

 • Kocourek, J.:  S Vietnamci o české knihovně. In: Čtenář [Reader] 7/8,2006, roč. 58. Praha: Academia 2006, s. 233 - 236.

 • Kocourek, J.: Vietnamci v ČR. IN: Sociologické studie, 6, 10, SOÚ AV ČR, v.v.i.: Praha 2007, s. 46 – 62.

 • Krebs, M.: Analýza procestu agenturního zaměstnávání Vietnamců a Vietnamek v ČR. La Strada. Praha, 2009 (Online ke stažení zde).

 • Krebs, M. + Pechová, E. Vietnamští dělníci a dělnice v českých továrnách.  La Strada. Praha, 2008 (Online ke stažení zde).

 • Martínková, Š. Vietnamské etnikum, jeho sociabilita a sociální sítě v prostředí Prahy. Etnologický ústav. Praha, 2007

 • Martínková, Š. Sociabilita vietnamského etnika v Praze. In. Uherek, Z.; Korecká, Z.; Pojarová, T. (ed.): Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Etnologický ústav. Praha, 2008

 • Martínková, Š.: Vietnamská komunita v Praze. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010

 • Nožina, M. + Kraus, F.: Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze. KLP, Praha 2011

 • Nožina, M. + Kraus, F.: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2009

 • Nožina M. + Kučera K.: Operace X. Počátky heroinového boomu. In: Bulletin Národní protidrogové centrály, 3/2011, s. 50 – 55.

 • Pechová, E. Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťování. La Strada. Praha, 2007 (Online ke stažení zde).

 • Šišková, T. a kol.: Menšiny a migranti v České republice - My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Portál, Praha 2001

 

Učebnice, metodické příručky, slovníky, konverzace

 • Čermáková, J. + Rabiňáková, D. + Stohrová, H. + Šišková, T.: Ty + já = kamarádi (hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu). ISV, Praha, 2000

 • Česko-vietnamský slovník pro interkulturní práci - T đin giao văn hóa Séc Vit. Inbáze, Praha 2014 (Online ke stažení zde)

 • Gabaľ, P., Gabaľová, D., Grygar, J., Kocourek, J., Mrázová, L., Skácelová, J.: ASI-MILOVANÍ? H&H, Praha 2005

 • Hlavatá, L. + Slavická, N. T. B.: Praktická vietnamština – Tieng Viet thuc hanh. Fortuna, Praha 2003

 • Holá, L. + Bořilová, P.: Česká gramatika v kostce – vietnamská verze. Akropolis, Praha 2010

 • Interkulturní vzdělávání (příručka nejen pro středoškolské pedagogy). Varianty, Člověk v tísni, Praha 2002

 • Kocourek, J.: Hledání interkulturní výchovy s vietnamskými dětmi na českých školách. In: Kapitoly z multikulturní tolerance III  Praha: SVLP EIS UK 2006. s. 78 - 95., In: Individuální přístup k pomoci jiným, začlenění minorit 4. díl. 2007. s. 13 - 38.

 • Kocourek, J.: Interkulturní kompetence v praxi. Caritas, Olomouc 2014

 • Kocourek, J.: Jazyková specializace vietnamština. In: Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, Praha 2014. 237 - 246 s.

 • Kocourek, J.: Poznáváme svět dětí z Vietnamu. Foto & Tisk Znamenaný, Plzeň 2002

 • Kolektiv autorů 2007: Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trhu práce v ČR. GAC, s.r.o., Praha 2007

 • Kocourek, J.: Stručné představení vietnamsko-české komunikace. In: Interkulturní komunikace ve škole. FFUK, Praha 2010

 • Kocourek, J.: Střípky z Vietnamu v Česku I. Raabe, Praha 2008

 • Kocourek, J. 2009: Střípky z Vietnamu v Česku II. Raabe, Praha 2009

 • Kocourek, J.: Teoretická východiska a interdisciplinarita interkulturní práce. In: Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, Praha 2014, 48-64 s.

 • Kocourek, J.: Vietnamci v České republice. Ve: Šišková, T. (ed.): Menšiny a migranti v České republice (My a oni v multikulturní společnosti 21. století). Portál, Praha 2001

 • Kocourek, J.: Vzdělávání o interkulturním setkávání. Dostupné na www.inkluzivní.skola.cz, 2010. (Online ke stažení zde)

 • Kocourek, J., Pechová, E. (ed.): S vietnamskými dětmi na českých školách. Praha: H&H + Klub Hanoi 2006 (Online ke stažení zde).

 • Kocourek, J., Říhová, M., Šimeček, P.: Materiály o interkulturní problematice pro česko–vietnamské interkulturní asistenty. Klub Hanoi, Praha 2014 (Online ke stažení zde).

 • Lingea konverzace – česko-vietnamská. Lingea, Brno 2010

 • Martínková, Š.+Pechová, E.: Vietnamská menšina v ČR: Náboženství, kultura, soužití. In: Fujda, M.; Klocová, E. a Kundt, R. (eds.). Identity v konfrontaci. Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Masarykova univerzita, Brno 2011 (Online ukázka ke stažení zde).

 • Moree, D.: Czechkid, metodické náměty pro pedagogy. British Council.

 • Müllerová, P.: Viet Nam - nhung dieu bo ich va li thu (Zajímavosti Vietnamu), Karolinum, Praha 1997

 • Müllerová, P.: Vietnamci v České republice. In: Šišková, T. (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál, Praha 1998

 • Müllerová, P.: Vietnamské etnikum v České republice. i: Šišková, T. (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu (2. upravené vydání). Portál, Praha 2008. str. 134 – 146.

 • My a ti druzí (příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole), doplňované vydání. Multikulturní centrum, Praha 2004

 • Nguyen Phan Canh: Základy vietnamštiny. Státní pedagogické nakladatelství + FF UK, Praha 1984

 • Nguyen Quyet Tien: Hướng dẫn học tiếng Séc I.-II. Čeština – základní kurz pro Vietnamce. Praha

 • Nguyen Tung: Tieng Sec co so cho nguoi Viet Nam (Čeština – základní kurz pro Vietnamce). Občanské sdružení Klub Bambus, Praha 2003

 • Překladový slovníček základních pojmů učiva ZŠ (chemie, přírodověda a přírodopis, český jazyk a literatura, fyzika, matematika, humanitní vědy). SPN, Praha 2002

 • Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ - Hay tim hieu con nguoi va cuoc song tren dat nuoc ma ta dang song. Fortuna, Praha 2002

 • Rufertová, H. za kolektiv: Co už umím (náměty pro přípravné třídy – vícejazyčná publikace). Fortuna, Praha 2001

 • Slavická, N. T. B.: Praktická fonetika vietnamštiny. Praha, Karolinum 2008

 • Slavická, N.T. B.: Vietnamská čítanka I. – Tap doc tieng Viet I. Karolinum, Praha 1997

 • Tóthová, V. a kol.: Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Triton, Pardubice 2010

 • Vasiljev, I., Nguyn Quyết Tiến: Đi t đin Giáo khoa Séc-Vit - Velký učební česko-vietnamský slovník I (A-G). Fornica Graphics, Sokolov 2013

 • Vasiljev, I., Nguyn Quyết Tiến: Đi t đin Giáo khoa Séc-Vit - Velký učební česko-vietnamský slovník II (H-Koník). Fornica Graphics, Sokolov 2014

Internetové stránky

www.cizinci.cz – Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců

www.cvs-praha.cz – Česko-vietnamská společnost

www.czechkid.cz – Výukové internetové stránky o dětech z různých kultur

www.domavcr.cz – Stránky spravované Mezinárodní organizací pro migraci

www.hnvn.cz – Svaz Vietnamců v České republice

www.inkluzivniskola.cz – Metodické materiály pro pedagogy, zčásti věnované též vietnamské kultuře a vietnamským žákům

www.interkulturniprace.cz – Stránky Asociace pro interkulturní práci

www.klubhanoi.cz – Občanské sdružení Klub Hanoi – společnost přátel Vietnamu

www.migraceonline.cz – Stránky spravované Multikulturním centrem v Praze

www.sangu.eu – Stránky s různorodými videi či články na téma "více pro interkulturní soužití"

www.vanlang.eu – Stránky občanského sdružení Van Lang

Více v rubrice Odkazy na www.klubhanoi.cz.

 

Filmy s vietnamskou tématikou

 • 2030 – rež. Nguyen Vo Minh (Vietnam, 2014)

 • Apokalypsa – rež. Francis Ford Coppola (USA, 1979, 2001)

 • Cyclo – rež. Tran Anh Hung (francouzsko-vietnamský film, 1995)

 • Četa – rež. Oliver Stone (USA, 1986)

 • Dobré ráno, Vietname – rež. Barry Levinson (USA, 1987)

 • Indočína – rež. Régis Wargnier (Francie, 1992)

 • Kulka v hlavě – rež. John Woo (Hong Kong, 1990)

 • Lovec jelenů – rež. Michaela Cimino (USA, 1978)

 • Milenec – rež. Jean-Jacques Annaud (Francie, 1992)

 • Na vertikále léta – rež. Tran Anh Hung (francouzsko-vietnamský film, 2000)

 • Narozen 4. července – rež. Oliver Stone (USA, 1989)

 • Nebe a země – rež. Oliver Stone (USA, 1993)

 • Oběti války – rež. Brian De Palma (USA, 1989)

 • Olověná vesta – rež. Stanley Kubrick (USA – Velká Británie, 1987)

 • Patrola prokletých – rež. Patrick Sheane Duncan (USA, 1989)

 • Saigon – rež. Christopher Crowe (USA, 1988)

 • Společnice – rež. Nguyen Diep Hoang (Vietnam, 2014)

 • Tichý Američan – rež. Phillip Noyce (australský film, 2003)

 • Tři sezóny – rež. Tony Bui (vietnamsko-americký film, 1999).

 • Údolí stínů – rež. Randall Wallace (USA, 2002)

 • Vůně zelené papáji – rež. Tran Anh Hung (francouzsko-vietnamský film 1992)

 

Filmové dokumenty

 • Asijské bojovnice – rež. Zuzana Špidlová (ČR, 2012)

 • Banánové děti – rež. Martin Ryšavý (ČR, 2009)

 • Kdo mě naučí půl znaku – rež. Martin Ryšavý (ČR, 2006)

 • Malá Hanoj – rež. Martina Saková (ČR, SR, Německo, 2012)

 • Mari a Lili – rež. Erika Hníková (ČR, 2012)

 • Mat goc – rež. Dužan Duong (ČR, 2014)

 • Severní Vietnam je krutý aneb Balada Zpívající nudle – rež. Karel Koula (ČR, 2010)

 • V.I.P. / Vietnamese Important People – rež. Lukáš Kokeš (ČR, 2014)

 • Země snů – rež. Martin Ryšavý (ČR, 2009)