Články

X. Mezinárodní finále Jugend debattiert international vyhrál Khoi Nguyen z ČR

V Praze se setkali vítězové národních kol z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny, kteří na národní úrovni prokázali své debatní schopnosti.

Projekt Jugend debattiert international / Mezinárodní debaty mládeže se koná od roku 2005 na středních školách v deseti zemích střední a východní Evropy, zaměřuje se na lidská práva a jejich historické souvislosti. Projekt vyzdvihuje roli debaty jako prostředku demokratického řešení konfliktů a přispívá k porozumění mezi národy. V rámci podpory výuky němčiny v zúčastněných zemích a bilaterálních kulturních vztahů se soutěž koná v německém jazyce.

Po mezinárodní kvalifikaci a semifinále postoupili čtyři nejlepší debatanti do Mezinárodního finále, v němž debatovali otázku: "Mají být země s prokázaným státně organizovaným dopingem vyloučeny z mezinárodních sportovních soutěží?" Před více než 300 diváky měli 24 minut na to, aby přesvědčili porotu o svém stanovisku. Khoi Nguyen z České republiky přesvědčil argumety proti kolektivnímu vyloučení ze sportovních soutěží a vyšel z debaty jako vítěz; na druhé místo se prodebatovala Eglė Karpauskaitė z Litvy.

Karel Schwarzenberg, který převzal záštitu nad akcí, ve svém úvodním projevu poukázal na to, že si demokracii musíme stále znovu vybojovávat. Bývalý ministr zahraničí ČR mimo jiné řekl: "Je na nás, jakou si utváříme budoucnost, ale ne na nás starých, ale na Vás – mladých lidech." Mezi čestnými hosty byl také státní tajemník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč, který projekt hodnotil slovy: "My (Česká republika) jsme velmi pyšní na to, že také patříme do rodiny Jugend debattiert international."

V Mezinárodních debatách mládeže / Jugend debattiert international nejde v první řadě o vítězství. Projekt chce podporovat to, aby se mladí lidé zabývali společensko-politickými otázkami, a setkáváním mladých lidí přispět k mezinárodnímu porozumnění mezi národy. Debatováním v němčině si účastníci zlepšují a využívají své znalosti cizího jazyka.Německý velvyslanec v ČR Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven chválil debatanty za to, že ukázali, že učit se němčinu je nejen užitečné, ale že také baví.

Jugend debattiert international je společný projekt Goethe-Institutu, Nadace "Vzpomínka, zodpovědnost a budoucnost" (EVZ), Obecně prospěšné nadace Hertie a německé Centrály pro zahraniční školství. Mediálními partnery Mezinárodního finále jsou Radio Wawe a Radio Prag. V České republice je projekt spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.

Další informace k projektu Jugend debattiert international:
www.goethe.de/prag
facebook