Články

Vietnam z odprášených depositářů

Orientální sekce Národní galerie v Praze přichystala na následující tři měsíce (7. 2.-11. 5. 2014) pozoruhodnou výstavu nazvanou Vietnamské umění v Čechách. Jak říká kurátorka výstavy Zdenka Klimtová, "výstava se snaží postihnout, co je typické pro vietnamské umění, ale zároveň ukazuje, co charakterizuje české sbírky."

Pořadatelka vybírala z depositářů dvou nejvýznamnějších českých sbírek asijského umění, Národní galerie a Náprstkova muzea. Depositáře NG obsahují pouze 83 položek vietnamského původu, zato ve sbírkách NM lze najít celkem 1 150 sbírkových předmětů z Vietnamu. Výstava není rozsáhlá, zaplňuje jen jeden přízemní sál, ale mile překvapí svou pestrostí i úrovní exponátů. "Jádrem je soubor buddhistického sochařství 18. a počátku 19. století. Malba a grafika ukazuje vedle známých a typických okruhů (barevné dřevořezy z Dong Ho a kolorované dřevořezy z hanojské ulice Hang Trong) také doposud nevystavované svitkové obrazy Dobytí pevnosti Hung Hoa Francouzi, původně ze sbírky Josefa Sudka, tři svitky s božstvy taoistického panteonu, z nichž úvodní je unikátní tím, že je nápisově datovaný do roku 1945, nebo tři scény z eposu Kieu. Několika ukázkami je zastoupena keramika. Nejstarším exponátem je dongsonský buben z doby kolem přelomu letopočtu, pocházející z Vietnamu nebo z jižní Číny. Vystaven bude také otisk ozvučné desky slavného bubnu Ngoc Lu I, který pro sbírky Náprstkova muzea nechal pořídit Václav Šolc."

Ač vzděláním indoložka, Zdenka Klimtová přistoupila k výstavě pečlivě a sama nevylučuje, že v budoucnu by mohlo dojít k rozsáhlejší prezentaci. Jádrem výstavy je soubor buddhistického sochařství 18. a počátku 19. století. Dala si výjimečnou práci s vyhledáváním toho, "co bylo v českém kontextu o vietnamském umění a uměleckém řemesle napsáno, co vše se dalo najít v archivech a co teprve čeká na důkladné zpracování." O tomto hledačství zpravuje ostatně výtečný a výtvarně krásně zpracovaný katalog, vydaný při příležitosti výstavy. Jednotlivé obory umělecké a umělecko-řemeslné tvorby jsou doplněny samostatnými a výstižnými komentáři, katalog navíc oproti výstavě zahrnuje i kapitolu Česká a slovenská výtvarná kultura ve Vietnamu, vietnamská výtvarná kultura v Čechách, včetně ukázek z fotografií Václava Chocholy a Jovana Dezorta, kteří navštívili Vietnam v 60. letech.

Zajímavé jsou informace týkající se pořízení vystavených předmětů: pár kousků se např. do sbírek dostalo jen proto, že je Joe Hloucha – který je sám zřejmě získal od svého francouzského přítele, dobrodruha a spisovatele Pierra Lotiho! – neprodal na aukci v Berlíně. Jasný vrchol výstavy představují lakované sochy, zejména titulní Buddha Šákjamuni, a neuvěřitelně precizně vyřezávaná mnohavrstevná dveřní výplň (?) s desítkami postav. V důsledku dějinných vztahů jde prakticky výhradně o předměty pořízené ze severního Vietnamu, přesto vystavený soubor potěší svou pestrostí.

Výstava je doplněna o řadu doprovodných akcí, včetně Dne vietnamské kultury 26. dubna.

Doporučuji výstavu a v tomto případě rozhodně i katalog.

Vietnamské umění v Čechách, Palác Kinských - Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze, Staroměstské nám., 7. 2.-11. 5. 2014