Články

Výčitky

Nguyen Binh, přeložil Petr Komers.
Báseň byla vydána ve sbírce s názvem Tisích oken v edici Květy poezie nakladatelství Mladá fronta v roce 2002.

Je tolik věcí, co jsem udělat měl hned
Den ze dne přecházím jen tam a sem a zpět
Od denních starostí až k zájmům nejvyšším
Jako pták váhám mezi zůstat – odletět

Vždy myslím na jiné než nač mám myslet teď
Cožpak mám důvod takhle věčně otálet?
Když ráno kalendář upouští další list
zas jenom výčitky mi dají odpověď