Články

Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku

Nevládní organizace InBáze, o.s. představuje novou webovou stránku, která vznikla v rámci inovativního projektu realizovaného od roku 2012 – 2014 v partnerství s ACIDI, I.P. Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog z Portugalska a ve spolupráci se zástupci Odboru azylové a migrační politiky MVČR, Ředitelstvím služby cizinecké policie ČR a 12 nevládními organizacemi - Klub Hanoi nevyjímaje. Cílem projektu je systémové ukotvení profese interkulturní pracovník v českém prostředí.

Stránka www.interkulturnimediace.cz je určena všem, kteří se chtějí dozvědět o nástrojích podpory vzájemného soužití v interkulturní společnosti, jako je interkulturní mediace, interkulturní práce a komunitní tlumočení, které jsou v zemích s dlouhou tradicí imigrace běžnou součástí veřejné politiky. Zároveň nabízí informace o dění v českém prostředí – představuje nevládní organizace, které zaměstnávají migranty na poli interkulturní asistence či komunitního tlumočení, zveřejňuje aktuální pracovní nabídky a informuje o možnostech vzdělávání.

V Čechách je vznikající profese interkulturní pracovník novinkou. "Je to logická reakce na společenské změny. Doba, kdy česká společnost byla výrazně kulturně homogenní, pominula. Trend související s globalizací je patrný, počet cizinců na území České republiky se zvyšuje. Teď je otázka, co česká společnost chce. Buď stavět bariéry a být uzavřená – což podle mě ve finále neprospěje ani české společnosti samotné. Nebo se rozhodne, že proces integrace je obousměrný – odpovědní jsou migranti i majoritní společnost,“ dodává koordinátorka vzdělávacího kurzu, který na míru této profesi ušila InBáze, o.s., Dita Palaščáková.

Interkulturní asistenci rozvíjí také Klub Hanoi, a to ve své specializaci na vietnamskou menšinu. V roce 2007 jako první organizace vytvořil pilotní vzdělávací modul pro česko-vietnamské interkulturní asistenty, jejichž posláním je dovést příslušníky české a vietnamské kultury k efektivní komunikaci na profesionální úrovni. Druhý pilotní realizovali v roce 2011 na základě zkušeností s romskými asistenty společnosti Partners Czech, Asociace mediátorů ČR a týmu aplikovaná sociologie Mgr. Jiřího Kocourka, předsedy KH. Z obou kurzů vznikla skupina vyškolených dvoujazyčných česko-vietnamských interkulturních asistentů, kteří mají široké uplatnění nejen v Klubu Hanoi, ale i mimo něj.

Překlady odborných textů, články, analýzy od nás i ze zahraničí, výstupy mezinárodní konference o interkulturní mediaci, to vše je uveřejňováno na stránce www.interkulturnimediace.cz. Po skončení kvalifikačního kurzu pro interkulturní pracovníky na podzim 2014 bude stránka sloužit také organizacím, které hledají připraveného kandidáta na podobnou pracovní pozici.

 

Projekt "Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.