Články

Indočínou na kole, Vietnam – Kambodža – Laos

Kniha je čtvrtou publikací Antonína Červeného, cestovatele a publicisty. Byla vydána v roce 2004 brněnským nakladatelstvím Akácie, které se specializuje na cestopisnou literaturu. Naším zrakům dosud unikala zřejmě proto, že ji brněnské nakladatelství vydalo v rámci edice Cykloexpedice.

Indočínou na kole je v podstatě nedatovaný deník českého cestovatele a dobrodruha z jeho přes 3000 km dlouhé cesty po Vietnamu, Kambodže a Laosu. Kniha má 176 stran, které doplňuje 73 barevných fotografií a několik mapek. Na začátek každého putování v uvedených zemích autor vložil faktografické kapitolky, které podávají obecné informace o daném státu včetně stručného historického přehledu a základních turistických informací. Díky nim si čtenář může udělat určitou představu, co cestovatele v těchto krajích čeká.

Nejpřínosnější a hlavní částí knihy je podrobné vyprávění autora, co všechno jej při cyklistickém putování Indočínou potkalo. Velice čtivou a vtipnou formou předává své zkušenosti a dojmy z překrásné a někdy nevlídné krajiny, ze setkání s místními lidmi i s jinými turisty v této oblasti, kulinářské požitky a informace o cenách potravin a ubytování v jednotlivých místech atd. Stejnou měrou se dělí o příjemné i nepříjemné zážitky, z nichž vyvozuje své hodnocení povahy lidí. Kniha je o to zajímavější, že autor není orientalista, ale vášnivý cyklista, jehož koníčkem je cestování po všech koutech světa. Díky tomu do Indočíny vstupuje jako nepopsaný list papíru a čtenář si spolu s ním může prožít poznávání Vietnamu, Kambodže a Laosu od počátečních kulturních šoků. Jen místy může zmást, že autor nazývá buddhistické chrámy "kostelíky", čímž chce zřejmě přiblížit atmosféru indočínského venkova. Překlepů a nepřesností v textu není tolik, aby zkazily sympatický dojem z četby.

Knihu Indočínou na kole doporučuji všem, kteří se chystají do jihovýchodní Asie, aby si udělali představu, s čím se mohou setkat. Těm, kteří ve Vietnamu či v okolních zemí již byli, tato publikace jistě připomene jejich vlastní zážitky.