Články

Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt

V rámci výsledků zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR vykazují Vietnamci dlouhodobě vysokou neúspěšnost. Autoři publikace s podtitulem "Interkulturní a metodická inspirace pro lektory" se ujali nelehkého úkolu popsat potřeby a obtíže vietnamské minority, co se týče osvojování češtiny, s tím cílem, aby této početné skupině žadatelů o trvalý pobyt byli vyučující a zadavatelé zkoušky schopni poskytnout adekvátní podporu k přípravě na ni. Zároveň považovali za nutné poukázat na některé postoje těchto uchazečů k osvojování českého jazyka, které musejí učitelé a metodici vzít v úvahu.

Publikace je další z řady textů, které se věnují specifičnosti a potřebám uchazečů, kteří usilují o úspěšné složení zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Text je určen pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby vietnamského jazyka či vietnamské kultury. Text by měl napomoci tomu, aby si veřejnost vytvořila reálnou představu o této významné minoritě v České republice, která zde žije už po několikátou generaci. Text poukazuje na některé vhodné postupy, jak překonávat kulturní a jazykové odlišnosti mezi majoritní společností a vietnamskou komunitou.

Příručku vydal Národní ústav pro vzdělávání, jenž dlouhodobě pracuje na koncepci češtiny jako druhého jazyka, která je primárně zakotvena v publikaci Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) a zaměřuje se především na komunikativní přístup k výuce vycházející z konkrétních potřeb cizinců v každodenním životě. Autory textů v publikaci Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt jsou především vietnamisté: Jiří Kocourek (ed.), Eva Pechová, Šárka Martínková Šimečková, Kateřina Nováková, Ivo Vasiljev, Phuong Thi Phuong Hien a Petra Huková.

Publikaci si můžete stáhnout zde.

 

Článek v originálním znění naleznete na webových stránkách: https://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=publikace-vietnamsti-mluvci&hl=cs_CZ