Články

Stručná Historie Států. VIETNAM

V edici Stručná Historie Států, kterou vydává nakladatelství Libri, letos vyšel i díl o dějinách Vietnamu. Jeho autorkou je PhDr. Petra Müllerová, která vystudovala vietnamistiku na Filozofické fakultě UK, několik let strávila ve Vietnamu a donedávna také působila jako vedoucí oboru Vietnamistika FF UK.

Struktura svazku

Kniha je koncipována stejným způsobem jako ostatní svazky edice, jedná se o stručný přehled dějin vybraného státu od nejstarší doby až do současnosti.

Historie Vietnamu od pravěku do 10. století je pojata poměrně stručně – na deseti stranách jsou vymezeny nejdůležitější události v tehdejší vietnamské společnosti společně se vznikem nejranějších státních útvarů na území Vietnamu. O poznání podrobněji je zde rozebráno dění od roku 939, tedy data, kdy se Vietnam vymanil z čínské nadvlády a začal se vyvíjet jako samostatný nezávislý stát. Kapitoly jsou členěny podle období vlád jednotlivých dynastií, přičemž zde nejsou jmenováni panovníci a jejich význačné činy, ale autorka se snaží podat obecný přehled o tom, jak vypadal administrativní, vojenský a právní systém během panování konkrétní dynastie.

Zpracování novodobých dějin je obecně komplikovaným problémem, a možná proto jim autorka v knize věnuje pouhých dvacet stran. Spíše než historický přehled zde zmiňuje důležité historické mezníky 20. století se stručným popisem. Je pochopitelné, že na dvaceti stránkách lze složitou moderní historii Vietnamu postihnout jen stěží. Proti poměrně detailně zpracovanému předchozímu období (tj. 10. – 19. století) působí tato část knihy poněkud nesystematicky a povrchně.

Velmi zajímavá je kapitola o česko‑vietnamských vztazích od 50. let 20.století, která hlavní část knihy uzavírá. Následují rozmanité kapitolky např. o vietnamské keramice, medicíně, historiografii apod., které více či méně doplňují historickou část.

Hodnocení

Vzhledem k tomu, že doposud nevyšla žádná přehledná historie Vietnamu v češtině (opomineme-li kapitoly zabývající se vietnamskými dějinami v knize Iva Vasiljeva: Za dědictvím starých Vietů), je vydání Stručné Historie Států - VIETNAM velice přínosným činem. Nalezneme zde základní historická fakta s krátkým výkladem, která jsou řazena chronologicky, a čtenář se v knize velmi snadno orientuje. Obzvláště zdařilá část zabývající se vietnamskými dějinami od 10. do poloviny 19. století dobře poslouží i zasvěcenějšímu čtenáři.

Musíme se bohužel dotknout i nedostatků svazku, z nichž pravděpodobně nejpodstatněji čtenář pocítí, že se autorka vyhýbá některým kontroverzním tématům, jako je např. Vietnamská válka. Jiné významné skutečnosti opomíjí, např. je zde uveden vznik sekty Cao Đai, která se významně podílela na politickém dění v jižním Vietnamu, ale zcela zde chybí zmínka o neméně zajímavé a důležité sektě Hòa Hảo.

Nacházíme zde i pár věcných chyb ("Severní část země se označovala jako Dang Trong a jižní jako Dang Ngoai", str. 55 – ve skutečnosti tomu bylo naopak), je jich však minimálně.

Je škoda, že není použita vietnamská diakritika, protože bez ní vietnamské termíny částečně ztrácejí výpovědní hodnotu. Můžeme se však domnívat, že autorka nebo nakladatel považovali použití diakritiky za zbytečné s ohledem na laickou čtenářskou obec. V závěru knihy jistě mohla být věnována větší pozornost výběru doporučené literatury (str. 126) a také vhodnému seřazení jednotlivých titulů (Za dědictvím starých Vietů na konci seznamu, předcházejí publikace jako Podnikáme ve Vietnamu, Živý Buddha, živý Kristus, Vietnamské pohádky apod.)

Celkově vzato lze tuto knihu doporučit každému, kdo si chce vytvořit představu o vývoji Vietnamu a touží mít ve své knihovně jeho historii zpracovanou přehledně v českém jazyce.

Müllerová Petra: Stručná Historie Států –  VIETNAM. Vydalo nakladatelství Libri v roce 2004, 127 stran, cena 150 Kč.