Články

Laos o třech chodech – chod třetí: Turistický průvodce Laos v řadě Rough guides

Do třetice se zastavujeme nad literaturou o Laosu nedávno vydanou v češtině. Tentokrát je na řadě zmínka o knižním průvodci Laos, už druhém na naší knižní scéně. Vydalo jej nakladatelství Jota v rámci překladové edice průvodců Rough guides.

Jako autoři jsou uvedeni Jeff Cranmer a Steven Martin s dalšími dvěma spolupracovníky. Knížka má 318 stran a 24 barevných obrazových příloh. Překlad si vzal na starost Radek Beneš.

Zatímco k Vietnamu už máme tři knižní průvodce (pomineme-li souhrnné svazky zahrnující celou jihovýchodní Asii), Laosu byl do loňského roku věnován jen jediný, vydaný v řadě Lonely Planet, jak ji v překladech představuje nakl. Svojtka – od jeho vydání už uběhlo dlouhých sedm let (2006). Třebaže neztratil příliš na své aktuálnosti ani po osmi letech (angl. originál byl totiž ještě o rok starší), nový průvodce z konkurenční řady Rough guides přišel v dobrý čas a má svou cenu.

Podíváme-li se do nabídek českých cestovních kanceláří, zjistíme, že samostatné zájezdy do vnitrozemského Laosu prakticky neexistují. Do této země se organizovaně jezdí pouze v kombinaci s Thajskem, Kambodžou či Vietnamem, nejlépe to všechno v jednom i s přechodem na příhraniční barmské tržiště, aby si turista mohl odškrtnout ještě jednu zemi navíc. Ať už však do takového Luang Phabangu zavítáte v kterékoli roční období, vždycky na nějaké Čechy narazíte. Samozřejmě spíš na individuální turisty. Z tohoto pohledu, věřím, není vydání nového průvodce vůbec marnou snahou.

O průvodcích v řadě Rough guides jsme zde psali už několikrát (Vietnam, Kambodža, Jihovýchodní Asie), a vždycky ve srovnání se zmíněnou konkurenční řadou. Připomenu obvyklé přednosti i slabiny: 1. pečlivá důkladnost popisu jednotlivých lokalit, ale občas zbytečná mnohomluvnost, pro čtenáře únavná (turista potřebuje prakticky použitelný text, nezajímá ho autorská výřečnost); 2. tato důkladnost je vykoupena menším počtem zmíněných lokalit; 3. nedostatkem je malý počet mapiček a plánků; 4. edice Rough guides neztrácí tolik prostoru s výčtem hotelů, restaurací a jejich hodnocením (oproti řadě LP), což je spíš k dobru, neboť situace i ceny se všude rychle mění a takové přehledy nikdy nemohou být kompletní a zavánějí reklamou (vždyť kolik hospod a pensionů si vyvěšuje do štítu cedule s nápisem: "doporučuje Lonely Planet"… osobně se jim vyhýbám, jako všemu, co mi někdo okatě vnucuje).

Svazek, který držím v ruce, sice nevybočuje z formátu edice, ale přinejmenším v prvních třech bodech prodělal příjemný a docela výrazný posun k lepšímu – nevím, zda se to týká všech novějších titulů Rough guides, možná redakce reagovala na výtky týkající se minulých vydání? Uvidíme.

  1. Zevrubný popis lokalit zůstal, leč čtenář nemá pocit zmíněné upovídanosti – skvělé!
  2. Posoudíme-li počet lokalit podle závěrečného rejstříku, bude se zdát, že autoři jich zařadili opět málo, alespoň vzhledem k slušné tloušťce knížky; ve skutečnosti však text obsahuje zmínky o mnoha dalších místech, která v rejstříku nenajdete – namátkou třeba jeskyně kolem Vang Viengu a Thakheku, ani nemluvě o jeskyni Kong Lo v Khammuanu, anebo jednotlivé vodopády na Planině Bolaven. Chyba je tedy v rejstříku, který zahrnuje jen hlavní hesla kapitol, a činí orientaci v knize spíš nepřehlednou. Doporučuji rejstříku se spíš vyhnout a rovnou si prolistovat důkladně celé kapitoly týkající se oblastí, do nichž míříte, nejspíš tam hledané najdete.
  3. Přibylo mapiček a plánků! Hurá! Rough guides tak výrazně zvyšují svou praktickou použitelnost v terénu.
  4. Platí totéž, co zmíněno výše.

Nebudu se tentokrát rozepisovat o přepisech jmen (proč ne hezky foneticky Phu, Khun aj. místo toporných Phou, Khoun apod. okopírovaných z angličtiny?; proč psát Luang Prabang, když jméno sošky, dle níž se město jmenuje, je hned pod tím přepisováno foneticky Pha Bang? a tak dále, a tak dále…), byla by to pořád ta stejná písnička, kterou obehrávám v každé recensi na literaturu o Laosu.

Celkově samotný text, stejně jako jeho překlad svědčí o dobrém díle, a mohou z toho mít potěchu nejen autoři a vydavatelé, ale zejména ti, kdo tuto knihu vezmou do ruky.

 

Laos. Jeff Cranmer, Steven Martin a spolupracovníci. Jota 2012; 318 stran, 528 Kč, u vydavatele přes internet 422 Kč.