Výuková videa

Základní dovednosti úspěšného nového prvňáka

Mnoho rodičů dětí – předškoláků se zamýšlí nad tím, zda jsou jejich děti dobře připraveny na vstup do 1. třídy, nebo dokonce nad odkladem.

Pro základní orientaci jsme natočili video, které může napomoci situaci zhodnotit a potřebné dovednosti trénovat.

 

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

   Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.