Články

Vítejte v České republice!

Začít žít v nové zemi není vždy snadné. Právě proto vznikly adaptačně-integrační kurzy financované Ministerstvem vnitra ČR, poskytované zdarma nově příchozím cizincům ze zemí mimo EU co nejdříve po jejich příjezdu do ČR.

Co jsou adaptačně-integrační kurzy?

Cizinci, kteří do ČR přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací, které jim pomohou zlepšit jejich orientaci ve společnosti a dobře pochopit svá práva a povinnosti. Smyslem kurzů je také zvýšit interkulturní dovednosti nově příchozích cizinců, aby se co nejsnáze integrovali v novém prostředí.

Kurzy jsou vypisovány dle poptávky v neziskových organizacích, integračních centrech, organizacích migrantů aj. na různých místech České republiky. Seznam aktuálně vypsaných kurzů je k dispozici na www.vitejtevcr.cz a přihlašovat se na ně můžete online. Můžete zde také shlédnout krátký film Vítejte v České republice, který živou formou informuje o důležitých socio-kulturních aspektech života v ČR.

Jednotlivé kurzy jsou poskytovány v českém jazyce a jsou tlumočeny vyškolenými tlumočníky do vietnamštiny a dalších jazyků (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, mongolštiny, španělštiny a arabštiny).

Každý účastník obdrží v daném jazyce také informační brožuru "Vítejte v České republice", která obsahuje detailní informace o pobytu v ČR a užitečné kontakty na české instituce, nevládní neziskové organizace a integrační centra.

Dle metodologie schválené MV ČR trvá kurz 8 hodin (s přestávkami a pauzou na oběd). Pro studenty je kurz pořádán ve zkrácené verzi.

Co se na kurzech dozvím?

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí: základní kulturní přehled (zvyky a tradice, svátky atd.), každodenní praktický život (doprava, řízení auta, pošta atd.), bydlení (hledání bytu, pronájem bytu atd.), zdravotnictví a systém sociálního zabezpečení, vzdělávání (pro dospělé i děti), podnikání (založení ŽL, pojištění, daně atd.), zaměstnání (zaměstnanecká karta, typy smluv atd.), pobytová legislativa (víza, povolení k pobytu, lhůty, biometrika atd.), užitečné kontakty.

Poskytnuté informace umožní cizincům snadněji vyřizovat své záležitosti na českých úřadech. Předané kontakty na právní a sociální služby integračních center pro cizince a nevládní neziskové organizace jim pomohou zorientovat se v administrativních záležitostech. Získané informace, znalosti a dovednosti sníží administrativní zátěž na české úřady a usnadní integraci nově příchozích.

Projekt realizuje nevládní nezisková organizace Slovo 21, z.s. z dotací Ministerstva vnitra ČR.

Článek je v nezkrácené podobě dostupný na http://www.vitejtevcr.cz/o-kurzech/.