Články

Saigon i Hanoj budou mít metro?

Poslední půlrok přinesl i ve vietnamských médiích řadu diskusí na téma doprava. Motorkové a automobilové zácpy se pro obyvatele Ho Či Minova Města (Saigonu) i Hanoje staly denním chlebem, a je to den ze dne horší.

V září loňského roku bylo v Saigonu registrováno 3.228.228 motorek a 344.836 osobních automobilů. V Hanoji pak 2.063.000 motorek a 200.407 automobilů. Každý měsíc přitom v Hanoji přibude dalších zhruba 30.000 vozidel, v jižní metropoli pak ještě asi o 10 tisíc více. Snahy o posílení veřejné dopravy jsou zatím příliš skromné. Ostatně například v Saigonu využívá veřejné dopravní prostředky jen asi 5 % obyvatel… Důsledek: silně znečištěné ovzduší, zácpy, menší rychlost i bezpečnost dopravy, málo prostoru v ulicích. Řešení mělo přijít už dávno, ale lépe pozdě než vůbec: v Saigonu se začíná budovat metro. První kroky však podnikla i Hanoj, která je na tom možná ještě hůř. A nezůstane jen u metra.

Stavba saigonského metra započala

Plány jsou velkolepé – do roku 2020 by v Ho Či Minově Městě mělo fungovat 6 linek metra v celkové délce 107 km. Budování první trasy bylo zahájeno 21. února 2008. Měla by vést od známé tržnice Ben Thanh v centru města k autobusovému nádraží Suoi Tien a zahrnovat 14 zastávek v celkové délce 19,7 km. Ve skutečnosti povede většina trasy po nadúrovňových drahách, pouze 2,6 km budou pod zemí. Zhruba polovinu nákladů (necelé 2 miliardy amerických dolarů, tato suma ovšem vzhledem k dalšímu očekávanému propadu dolaru může narůst) uhradí japonská Banka pro mezinárodní spolupráci (JBIC), zbytek pak město. Celá linka by měla být uvedena do provozu na počátku roku 2014. Šestivagonové vlakové soupravy mají urazit vzdálenost z jedné konečné na druhou za 29 minut a převézt přitom až 942 osob. Denně by mohla pojmout až půl milionu cestujících.

V plánu jsou další trasy: An Suong - Thu Thiem (20 km), národní silnice 13 – Tan Kien (24 km), most Ben Cat – park Nguyen Van Linh (24 km), Saigonský most – Can Giuoc (17 km), Ba Queo – Phu Lam (6 km). Všechny linky by měly spojovat centrum města s periferií. Tržnice Ben Thanh by měla být přestupní stanicí minimálně pro tři prvně jmenované trasy (tj. včetně Ben Thanh – Suoi Tien), na něž už japonští investoři uvolnili významné finanční částky. Tři posledně uvedené linky jsou zatím ve stadiu výzkumů a prověřování.

Kromě japonských sponzorů chtějí do projektů metra vstoupit také němečtí investoři, konkrétní výsledky se čekají od nynější návštěvy vietnamského premiéra Nguyen Tan Zunga v Německu.

Další saigonské dopravní projekty

Jihovietnamské velkoměsto však počítá i s dalšími kroky k usnadnění dopravy – v lednu t. r. byl například otevřen most Thu Thiem přes řeku Saigon, v říjnu pak má být dokončen další, zatím nejdelší, 2,4 km dlouhý most Phu My, s šestiproudou silnicí. Počítá se, že se postaví nadúrovňové silnice v délce 37 km a město by pak mělo být protknuto dálnicí vedoucí skrz 8 městských distriktů, přičemž 1,5 km z její celkové délky 22 km má vést tunelem pod řekou. V plánu jsou rovněž nové periferní tepny a nové dálnice mířící do jižnějších vietnamských provincií. Zajímavé je, že mezi grandiózními saigonskými projekty nechybí ani plán výstavby tří tramvajových linek v celkové délce 35 km. A nakonec, mělo by dojít též k odlehčení námořních přístavů v blízkosti Ho Či Minova Města a zřízení sítě hloubkových přístavů ve větší vzdálenosti od města – vzhledem k tomu, že přes zdejší přístavy putují 3/4 veškerého zboží vyváženého a dováženého ze a do země, je takový krok také prakticky nezbytný.

Metro bude i v Hanoji

Severní vietnamská metropole a politické centrum země je jako obvykle méně pružné, na druhou stranu, jeho tradičnější ráz může být velkými stavebními projekty narušen výrazněji než tvář už beztak moderního Saigonu. A přesto, metro se chystá i tady. O jeho budování se zajímali už delší dobu především Francouzi, 22. listopadu 2007 byly konečně podepsány dva kontrakty týkající se stavby metra mezi HRB (Hanoi Rail Transport Project Board – de facto odbor hanojské radnice pověřený tímto projektem) a francouzskou skupinou Systra, zabývající se inženýrskými službami v oblasti městské a železniční dopravy. Systra vstoupila do celé záležitosti již před více než dvěma roky a provedla také studie uskutečnitelnosti projektu. Má víceméně řídit průběh stavby a promlouvat do výběru partnerů. Francouzská vláda jí k tomuto účelu poskytla částku 36 milionů eur. Celá stavba první trasy by však měla stát až 500 milionů eur.

I tady práce už započaly, třebaže zatím se týkají jen vyčištění některých lokalit. Čas ale tlačí: hanojská radnice si představuje, že první trasu hanojského metra otevře již v říjnu 2010, v rámci oslav 1000. výročí založení Hanoje (bývalého Thang Longu). Linka by měla vést z periferního distriktu Tu Liem k hanojskému vlakovému nádraží uprostřed města, přičemž tato vzdálenost má činit 12,7 km, z toho však 9,8 km povede opět nad zemí. Trasa by měla zahrnout 15 stanic. V plánu je zároveň další linka metra, jež by měla propojit letiště Noi Bai s Ha Dongem a se svými 14 stanicemi má dosáhnout délky 15,2 km. O tu projevili zájem opět japonští investoři, kteří v tuto chvíli dokončují studii její uskutečnitelnosti.

Francouzská Systra se pokouší vypracovat komplexnější řešení hanojské dopravní situace, které by mělo zahrnout další posílení autobusových linek, ale snad i zřízení pilotní tramvajové linky na východo-západní ose. Pokud by došlo k jejímu postavení, znamenalo by to kuriózní návrat tramvají do Hanoje po necelých 20 letech – v roce 1990 totiž dochátrala tramvajová linka, o jejíž existenci se na počátku 20. století zasadili právě Francouzi.