Výuková videa

Kritika vietnamštiny vlastních dětí

V rámci realizace níže uvedeného projektu velmi často působíme jako tlumočníci a mediátoři při řešení kauz, které se týkají výchovy a vzdělávání dětí. V jejich rámci mnohdy vietnamští rodiče a české instituce řeší nejrůznější problémy. Je přirozené, že pokud si dvě strany z nejrůznějších důvodů nerozumí, nepomůže jim v komunikaci ani profesionální tlumočník, protože jeho povinností je přesně tlumočit to, co každá ze stran říká. Z toho důvodu jsme začali realizovat kauzy, u kterých je kromě tlumočníka přítomen ještě interkulturní mediátor. Interkulturní mediátor podporuje obě strany v tom, aby jejich komunikace probíhala efektivně, tedy aby si lépe porozuměly, což právě díky přirozené existenci vzájemných odlišností mnohdy bez pomoci nelze. Tuto praxi vřele doporučujeme.

V rámci společné práce rodičů s dětmi jsme přitom několikrát zaznamenali výroky, o kterých jsme se rozhodli natočit krátká, dvoujazyčná videa. K daným výrokům se vyjadřují odborníci s dlouholetou zkušeností s prací s českými dětmi i dětmi s jiným mateřským jazykem. Videa jsme připravili pro interaktivní práci na seminářích, proto jsou do nich vloženy určité aktivity, jež nicméně při shlédnutí na Facebooku mohou vést k zamyšlení.

 

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

   Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.