Výuková videa

Vzdálenost rodičů od dětí v raném věku

Druhý díl dvoudílné série o vztahu rodiče a dítěte, tentokrát na téma odloučení, resp. vzdálenosti mezi rodiči a dětmi v raném věku.

 

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

   Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.