Výuková videa

Desatero pro rodiče prvňáčka

Desatero rad rodičům, jak pomoci prvňáčkům, aby úspěšně zvládli nové školní povinnosti.

 

Projekt: Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2021
Dílčí projekt č. 4: Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství, semináře pro rodiče