Články

Z kurzu pro vietnamské předškoláky

Od letních prázdnin běží v našem spolku kurz českého jazyka a přípravy předškoláků na školní povinnou docházku. Kurz je určen vietnamským dětem ve věku 5 – 7 let, je zaměřen na rozvoj českého jazyka, grafomotoriku, jemnou motoriku, sociální dovednosti, poznávání českých zvyklostí a kultury a dalších základních dovedností pro úspěšný nástup do 1. třídy. Děti do něj chodí 2 x týdně na dvě hodiny (120 minut) a ve třídě je pouze 6 žáků, aby se podpořila jejich vzájemná spolupráce a soustředěnost a lektorka mohla věnovat pozornost opravdu každému z nich.

Lektorka vyučuje pochopitelně v češtině, výjimku tvoří pouze specifické situace, v nichž je třeba žákům vysvětlit význam ve vietnamštině a potom v češtině, pro jejich lepší představivost i možnost rozvoje bilingvního vnímání. Ze začátku měly děti problém mluvit česky a přirozeně sklouzávaly k jazyku, který je jim bližší, tedy k vietnamštině. Dnes už je to ale jinak! Žáci mezi sebou komunikují česky, vzájemně se opravují a napomínají, a dokonce když některý z nich promluví vietnamsky, ostatní na něj hned žalují :-)

Zajímá vás, jak vyučování probíhá? "Každá hodina s dětmi je výjimečná, snažím se jim zavézt režim a rituály, které děláme každou hodinu. Každé dítě má své potřeby, proto ke každému přistupuji individuálně. Pracujeme s písankou, uvolňujeme ruku, děláme logické úkoly, hrajeme si s čísly, poznáváme naše okolí či se seznamujeme s ročním obdobím, a to vše hravou formou. Nyní jsme se seznámili s podzimem, namalovali si velké stromy, nasbírali listí, dlabali jsme dýně na Halloween a za měsíc se budeme chystat na Vánoce a zkusíme si upéct a ozdobit cukroví," popisuje lektorka kurzu.

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem, než je čeština, je česká škola velice náročná. O děti z našeho kurzu se ale lektorka vůbec nebojí: "Jsem na děti moc pyšná za to, jaké pokroky dělají, a věřím, že příští září budou ve školních lavicích sedět sebevědomě a budou se s radostí těšit na nové zážitky!" :-)