Interkulturní práce

Články k interkulturní práci

Zobrazit

Náš přístup k interkulturní práci

Setkávání příslušníků nejrůznějších kultur je naprosto přirozeným a od pradávna probíhajícím sociálním jevem. Bez ohledu na to, zda se nám toto setkávání líbí či nikoli, zda o něm přemýšlíme či ne, děje se neustále kolem nás. Liší se jen reflexe tohoto jevu.

 

Detail

Základní termíny

Co je to vlastně interkulturní práce? Co je interkulturní facilitace? Nebo co si představit pod pojmem komunitní tlumočeni?

Detail

Interkulturní práce v naší organizaci

Dlouhodobě pořádáme motivační setkání a kurzy pro interkulturní pracovníky. Podnítili jsme rovněž jednání o ustanovení interkulturní práce jako nové profese mezi zainteresovanými českými spolky a ministerstvy. Zajímá Vás obsah našeho vzdělávání v jednotlivých oblastech?

 

Detail

Interkulturní analýza

V případě řešení podobných problémů s interkulturním prvkem je jednou z věcně nejdůležitějších analýza faktorů, jenž daný problém způsobují nebo na něj působí. Říkejme jí zkráceně interkulturní analýza. Při řešení komplexních sporů se vyplácí držet některých metodických kroků. 

 

Detail