Články

Štos aktuálních průvodců Lonely Planet po JV Asii

Nakladatelství Svojtka & Co. vypustilo v roce 2018 celou hromádku průvodců z edice Lonely Planet, které se týkají Jihovýchodní Asie. Všem zemím už se v nedávných letech dostalo alespoň jednoho českého vydání, našinec ale jistě ocení, že znovu vycházejí v aktualizované podobě. Vždyť země této oblasti, stejně jako turistické možnosti se mění nejen rok od roku, ale někdy doslova měsíc od měsíce.

Souhrnný svazek Vietnam, Kambodža, Laos a severní Thajsko vyšel jako první. Jeho na první pohled poněkud podivné vymezení (proč ne i jižní Thajsko?) se vysvětlí při pohledu na mapu zahrnuté oblasti: Severní Thajsko je zde vymezeno velmi velkoryse, vešel se sem i Bangkok a ostrovy Ko Čang a Ko Samet, tudíž chybí jen to, co je na úplném jihu, pevninská šíje Kra a přilehlé ostrovy, tj. oblast, která z celého vymezeného regionu opravdu dost vyčnívá. Lze konstatovat, že autoři se každé ze zemí věnují zhruba ve stejné míře (Vietnam 125 stran, Kambodža 105, Laos 110, severní Thajsko 108).

Při takovém rozsahu se autoři samozřejmě mohou zabývat jen základním výběrem lokalit, takže i když například kapitoly o Kambodži nebo Laosu lze považovat za jakžtakž dostatečné, u Vietnamu a Thajska chybí spousta relativně známých věcí – mj. provincie Cao Bang, Thanh Hoa, město Vung Tau, anebo v Thajsku Ajutthaja nebo provincie Kančanaburi. Pro toho, kdo chce navštívit v rozsahu pár týdnů víc než jednu z těchto zemi, tato knížka stačí.

Zejména pro cestování po Thajsku bych ovšem doporučil samostatného průvodce o této zemi. Ten nově vyšel na konci roku 2018, a čítá bezmála 800 stran. Trochu těžší váha, ale mnohem vydatnější obsah – mimochodem, zmíněný jih je tu pojednán na více než 200 stranách, se speciálním důrazem na Phuket a okolí. Podstatně větší prostor než v předchozím svazku se tu věnuje představení obecných věcí (dějiny, kultura, architektura, životní prostředí…).

Ve stejné chvíli byl vydán i samostatný svazek o Kambodži (382 stran). Určitou zárukou kvality je Nick Ray, jenž v zemi již dlouho žije a podílí se jako hlavní autor na každém vydání. To není bez významu: ediční nutnost připravovat ob rok stále nové, aktualisované vydání, vede k tomu, že se autoři mění, čímž se však musí měnit i celý obsah… A i v případě, že text jejich předchůdců dosáhl slušné kvality a minimálně u některých neměnných bodů (popisy lokalit, shrnutí kultury atd.) už by mohl zůstat nezměněn, noví autoři musí všechno napsat znova – a nejednou se stane, že jejich nová verse je slabší než ta minulá. Nick Ray to má snazší, sám sebe opakovat může. Škoda že je podepsán jen pod menší částí textu.

 

Nejčerstvější ze svazků – Vietnam (510 stran) – vyšel v únoru letošního roku. V jeho případě je autorská kontinuita ještě zřetelnější, Ian Stewart i Brett Atkinson už se podíleli také na předchozích vydáních, takže řada pasáží zůstala stejná (i překladatel to měl tentokrát o to lehčí…), a člověk si někdy říká, jestli některé odstavce nebyly překopány jen proto, aby bylo učiněno dojmu novosti za dost. V kvalitě textu není oproti minulému vydání prakticky žádný rozdíl.

Svazek Myanma/Barma (446 stran) se dostal do knihkupectví už v první půli minulého roku. Jde o první české vydání po zavedení nové úpravy svazků edice LP. (Tuto změnu jsem zde již hlavně kvůli větší přehlednosti a mapkám dříve pochválil.) Je potěšitelné, že i v novém vydání svazku o této zemi zachovali editoři správný český přepis oficiálního jména státu (v anglické transkripci se Myanmar píše s „r“ na konci jen proto, aby anglofonní věděli, že mají vyslovit koncové -a). Problém je, že odvozené přídavné jméno je opět všude psáno s -r… S přepisy jmen z barmštiny je obecně velký problém, a zachováváme-li z opatrnosti oficiální přepisy do latinky (které beztak nejsou sjednocené), vede to následně ke krkolomnému skloňování a bizarním odvozeným tvarům. Autoři bohužel neuvádějí recept, jak názvy číst – který laik by uhodl, že třeba Kyaiktiyo se čte Čjajktijo (ev. Ťjajktijo) a Kandawgyi se vyslovuje Kandódži? Nebo jsem vysvětlení přehlédl? Alespoň jméno města Mandalaj mohlo být také přepsáno českým pravopisem (v průvodci Mandalay). Nicméně obsahově lze vzhledem k nové formě průvodců LP považovat tento svazek za velmi dobrý. Ověřeno v praxi.

Svazek Filipíny (478 stran) zůstává prakticky ve stejném rozsahu jako minulé vydání (2013), naštěstí řada much, které jsem v recensi na předchozí versi zmiňoval, zde byla vychytána – zdá se mi, že dokonce ubyla touha po senzačnosti, a v české versi jsou tentokrát přeloženy jasné názvy do češtiny, jak to má být (Chinese cemetery se konečně stal Čínským hřbitovem atd.).

Všechny citované tituly vyšly už minimálně jednou česky v minulých letech, Vietnam a Thajsko dokonce už třikrát. Zdá se, že český rytmus vydávání nejžhavějších destinací jednou za čtyři roky (v anglickém originále vesměs po dvou letech) je vyhovující. Je záhodno vysoce ocenit, že nakladatelství Svojtka & Co. nepojímá celou edici jen jako komerční projekt, ale věnuje se mu systematicky i pečlivě, o čemž svědčí jak slušné překlady a korektorská péče, tak právě i pravidelná aktualisace. Nedotaženosti v jinak dobrých korekturách jsem zaznamenal jen u Filipín, ale pár překlepů v tom objemu informací prostě může někdy uniknout.

P.S.: Pro doplnění: nové vydání průvodce po Laosu v řadě Lonely Planet vydal Svojtka&Co. již v r. 2017 (ve 2. vydání, první se odehrálo už v r. 2006), a zde jsme o něm nepsali, pro úplnost jej však zmiňuji. Takže skoro celá pevninská Jihovýchodní Asie je k disposici v čerstvé podobě.

 

  • Philip Tang a šest dalších autorů: Vietnam, Kambodža, Laos a Severní Thajsko. 574 stran. V edici průvodců Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co. v lednu 2018 (2. vydání tohoto titulu, první 2013)
  • Anita Isalska + dalších šest autorů: Thajsko. 798 stran. V řadě průvodců Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co. v prosinci 2018. (4. vydání titulu, předchozí 2004, 2010, 2015)
  • Nick Ray + Ashley Harrellová: Kambodža. 382 stran V edici průvodců Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co. v prosinci 2018 (2. vydání titulu, první 2014)
  • Vietnam. 506 stran. V edici turistických průvodců Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co. v únoru 2019 (4. vydání titulu, předchozí tři 2006, 2010 a 2014)
  • Simon Richmond + další čtyři autoři: Myanma (Barma). 446 stran. V edici průvodců Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co. v únoru 2018 (2. vydání titulu, první 2007)
  • Greg Bloom + další čtyři autoři: Filipíny. 478 stran. V edici průvodců Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co. v listopadu 2018 (2. vydání titulu, první 2013)