Články

Česko-vietnamský interkulturní slovník (recenze)

Třebaže jsme se na tomto místě nedávno o Česko-vietnamském slovníku pro interkulturní práci (vydala Inbáze; ke stažení zde) již zmínili, zkusíme se k němu dnes vrátit, a nejen proto, že někteří členové či spolupracovníci KH se na jeho vzniku rovněž podíleli.

Slovník, který byl oceněn Jednotou tlumočníků a překladatelů jakožto Slovník roku 2015, je ve skutečnosti mnohojazyčným dílem. Jde o sedm svazků, každý je věnován jinému jazyku: angličtině, arabštině, čínštině, mongolštině, ruštině, španělštině a vietnamštině. Ocenění bylo přitom uděleno celému sedmisvazkovému projektu. Každý svazek je koncipován stejně: levá strana je věnována heslům v češtině a vedle nich (ve druhém sloupci) jejich výkladům v češtině. Tato česká část je jednotná pro všechny svazky. Protilehlá, pravá strana pak nabízí podobně uspořádaný překlad hesla i jeho výkladu v cizím jazyce. Údajně jde o více než 1000 hesel, zdánlivě ne moc, jenže s výklady to vydá i tak na hutný svazek: ten česko-vietnamský má tři sta stran čistého slovníku. Byť ve formátu kapesním.

Nechybí ani závěrečný vietnamský rejstřík, který naopak umožňuje pod vietnamským výrazem najít přímý český ekvivalent (stručně, bez dalšího vysvětlení). Je tu, pravda, i několikastránkový český rejstřík, jehož koncepci ovšem úplně nechápu: např. u hesla zločinec jsou seřazeny výrazy mafie, pachatel trestného činu – když si najdeme tato hesla ve slovníku, u pachatele trestného činu najdeme odkaz na zločince, mafie je samostatné heslo.

Poznámky k provedení

Hesla jsou organizována prakticky, nejčastěji podle podstatných jmen: tak např. ´lexikální hnízdo´ hesla DOBA zahrnuje další podhesla: doba neurčitá, doba určitá, pracovní doba, zkušební doba. Výklad schází jen výjimečně (např. právě u samotného hesla DOBA, kde je jen prostý překlad, naopak u podhesel je vždy vysvětlení), a někdy je důležitý i pro našince: ani překladatel nemusí vědět, co znamená fundraising nebo peer mediace, nebo by tápal při vysvětlování výrazů jako SIPO atd. Ne vždy je však východiskem podstatné jméno, což trochu znepřehledňuje: kolková známka nebo komunální odpad jsou řazeny pod písmeno K. Obecní úřad a obecní zastupitelstvo hledejte pod heslem Obec – má to jistě své dobré důvody, a zrovna tak je to vytknutelné.

Slovník je určen těm, kdo pracují s cizinci v českém prostředí, tj. s imigranty nebo lidmi přechodně pobývajícími na našem území. Obsahuje výrazy z cizinecké legislativy, azylu a integrace (dlouhodobý pobyt, cizinecká policie...), pracovního práva (hrubá mzda, pracovní smlouva...), systému sociálního zabezpečení (pojistné plnění...), školství (promoce, elektronický index...), zdravotnictví (onkolog, ambulentní péče, porodnice...), podnikání (kontokorentní účet...), bydlení (pronajímatel, katastr nemovitostí...), neziskových organizací (intervenční centrum...), anebo styku se státními úřady včetně soudů (matrikář, kasační stížnost, MZV...). Dost slov je věnováno i lidsko-právní problematice (šikana, obchodování s lidmi...). Nechybí tu ani pár překvapivých výrazů (směsný odpad, heterosexualita...)

Samozřejmě jde o slovník výběrový a určený pro praktické použití při běžném tlumočení, takže nemá smysl vytýkat skutečnost, že zůstala opominuta i některá další slova, která bychom v souvislosti s cizinci potřebovali (např. by mohl být rozšířen výběr slov ze zdravotnictví, zrovna tak je tu např. hejtman, ale není tu radní). Žádný slovník nemůže být beze zbytku kompletní, a tento na to ani neaspiruje.

Nejde však jen o pouhý slovník – u některých hesel se objeví i komentář: např. u hesla řidičské oprávnění je uveden i rozpis řidičáků kategorií A, B, C, D a T. Doslova instruktážně je rozepsáno vysvětlení daní (velmi dobré!). Snad v některých případech tento věcný komentář přechází do hodnocení (např. heslo rasismus je vysvětlováno jako nelegitimní ideologie, která tvrdí...), což je věc, která do slovníku nepatří (mám na mysli slovo nelegitimní – ´legitimnost´ v tomto případě je diskutabilní, a to bez ohledu na to, že rasismus můžeme odsuzovat; legitimitou přece nemusí být myšlena jen legitimita právní).

Některé výrazy jsou bez odkazů schovány pod jiné (např. kdo by hledal výraz gynekolog, muselo by ho napadnout podívat se na heslo ženský lékař... - přiznám se, že mne by to nenapadlo).

Přednosti

Když však opustíme drobné výtky, jež jsem zde výše uvedl, je nutno slovník velmi ocenit, neboť nabízí výtečnou překladatelskou pomůcku a nástroj.

Za prvé, máme tu shrnuté výrazy, které ve styku s místními cizinci potřebujeme, poprvé v jednom svazku: je dobře, že vychází až teď, po letech zkušeností. Na konečné korekci překladů mají velkou zásluhu zkušení překladatelé a tlumočníci (Nguyen Viet Cuong, Nguyen Bao Ngoc, Jiří Kocourek, Nguy Giang Linh), kteří si slovník v této oblasti za dlouhá léta vybrousili. (Zde dodejme, že např. na česko-čínské verzi slovníku se podíleli rovněž ostřílení překladatelé jako David Sehnal nebo Zuzana Ly. Inbáze tedy sáhla do správných vod – snad i v dalších jazycích, to nevím.) Bylo by dobré brát překladové varianty uvedené v tomto slovníku jako autoritativní, protože řada termínů byla dosud překládána různými překladateli jinak (např. najdeme i jiné překlady některých slov na internetových stránkách Klubu Hanoi, viz slovník Vítejte v ČR). Pokud budou ti, co se pohybují v této sféře, používat slovník Inbáze, můžeme dospět k žádoucímu sjednocení výrazů, a tedy i zpřehlednění jak pro nás, tak pro cizince samotné.

Za druhé, díky za výkladové odstavce jednotlivých termínů, někdy i s doplňujícími poznámkami. Přeložit je jedna věc, ale někdy je nutné i vysvětlovat (a vysvětlujte někomu SIPO nebo Opencard…). Ne vždy to člověk-překladatel dokáže udělat na místě dostatečně jasně a stručně natolik, aby to cizinec opravdu pochopil. Osobně si v případě tlumočení budu tento slovník rovnou nosit. Vzhledem k omezenému počtu hesel si jistě zvyknu i na některé nepravidelnosti v uspořádání.

A do třetice: i kdybychom na tomto svazku hledali mouchy, musíme jej vnímat jako součást díla, které zahrnuje také překlady do dalších šesti jazyků. Tím se tento vydavatelský počin Inbáze posouvá do roviny monumentálního počinu. Všechny svazky přitom vyšly v týž den! Ocenění Slovník roku spadlo letos jistě do správných rukou.