Články

O Vietnamu dětem

Souhlasíte-li s názorem, že každá kultura je jedinečným inspiračním zdrojem a ve stejném duchu je nutné představovat ji i těm nejmenším, pak věnujte pozornost následujícímu článku.
Více

Mezinárodní kongres esperantské mládeže v Hanoji, aneb esperanto ve Vietnamu

Bylo by mylné se domnívat, že obliba nejrozšířenějšího mezinárodního jazyka se omezuje pouze na evropský kontinent. Fakt, že tento umělý jazyk si našel své příznivce také ve vzdáleném Vietnamu, bude pro mnohé překvapující. Esperanto se těší přízni nejen u starší vietnamské generace, ale také mezi tamějšími mladými studenty. I přes odlišnou jazykovou strukturu esperanta a vietnamštiny, snad také díky předchozí znalosti nějakého světového jazyka, jsou leckteří z nich schopni dosáhnout v esperantu skutečně velmi slušné jazykové úrovně.
Více

Rozhovor s Ivem Vasiljevem, spoluautorem vznikajícího Velkého učebního česko-vietnamského slovníku

Vietnamista Ivo Vasiljev a překladatel Nguyễn Quyết Tiến se pustili do velkého díla. Právě vyšel 1. díl jejich Velkého učebního česko-vietnamského slovníku. Jen tento díl má 632 stran, bez gramatické přílohy 568. Zahrnuje slovní zásobu počínající písmeny A-G. Obrátil jsem se na p. Iva Vasiljeva, aby nám odhalil zákulisí této náročné práce, a vysvětlil, jaké je jeho zaměření a perspektivy jeho zdárného dokončení.
Více

Čínské novodobé dějiny ve výjimečném komiksovém zpracování

Což takhle přečíst si komiks? K pochopení společensko-politické atmosféry, plné drastických okamžiků a podivných zvratů, jak ji zažívali Číňané v posledních 60 letech, asi stěží v tuto chvíli najdeme přístupnější a výmluvnější dílo, než je právě vydaný Život v Číně – komiks, který potvrzuje, že tento žánr může být skutečným uměním i v oblasti dokumentární.
Více

Laos o třech chodech – chod třetí: Turistický průvodce Laos v řadě Rough guides

Do třetice se zastavujeme nad literaturou o Laosu nedávno vydanou v češtině. Tentokrát je na řadě zmínka o knižním průvodci Laos, už druhém na naší knižní scéně. Vydalo jej nakladatelství Jota v rámci překladové edice průvodců Rough guides.
Více