Články

Vietnamské umění v Bruselu

Pokud navštívíte do konce února příštího roku Brusel, máte šanci shlédnout podle evropského tisku "grandiózní" výstavu vietnamského umění a kultury v belgickém Královském muzeu umění a historie, která byla slavnostně otevřena 16. září.

V Belgii můžete spatřit předměty velké umělecké i historické hodnoty, jako např. bronzové bubny z doby Đông Sơn, dřevěné i kamenné sošky Buddhy, keramiku, obrazy, zdobené látky, dřevěné loutky z vodního loutkového divadla, ale i hudební nástroje a věci každodenní potřeby menšinových národností žijících na území Vietnamu. Pozornost upoutala například maketa kolového domu národnosti Mường, kterou se podařilo do Bruselu dopravit na poslední chvíli, těsně před otevřením expozice, neboť převoz z Vietnamu byl komplikován administrativními problémy na celnici.

Na výstavu se povedlo shromáždit více než 350 předmětů z třinácti vietnamských muzeí a přes 100 dalších uměleckých děl z devíti muzeí evropských. Z evropských muzeí poskytlo nejvíce exponátů pařížské muzeum Guimet.

Příprava výstavy byla umožněna až po roce 2002, kdy přestal platit zákon z roku 1934, který zakazoval vyvážet ze země umělecké předměty umístěné v místních muzeích.

Pro výstavu bylo natočeno speciální video o vietnamské kultuře a tradicích a vydán podrobný katalog k exponátům (vyhlašuji soutěž: kdo sežene katalog, nemusí rok platit členské příspěvky KH; kdo obstará video, nemusí platit příspěvky 10 let – zatím žádné nejsou, ale třeba budou :-).

Celá výstava byla uspořádána ve spolupráci s rakouským muzeem Volkekunder ve Vídni, kam expozice pocestuje na jaře příštího roku. Podle tisku se předpokládá putování výstavy po dalších městech Evropy, můžeme doufat, že se objeví i v Praze, v Bratislavě nebo jiném blízkém městě.

 

Zdroje

La Libre Belgique - 16.9.2003

Le Soir – 17.9. 2003

Le Courrier du Vietnam – 19.9.2003

Tageblatt – 20.9.2003