Články

Rozhovor s panem Nguyễn Quyết Tiếnem

Rozhovor s hlavním autorem šestidílného Velkého učebního česko-vietnamského slovníku, jehož poslední svazek vyšel letos v červnu, přinášíme, jak jsme slíbili.

 

Pane Tiene, blahopřeji Vám k dokončení monumentálního díla. Jaké byly Vaše pocity, když jste v červnu t.r. konečně dostal do ruky vytištěný poslední díl Vašeho Velkého učebního česko-vietnamského slovníku?

Byl jsem bezmezně šťastný, když se ten 6. svazek konečně mohl ke čtenářům dostat. Navíc to bylo v červnu, tj. šestém měsíci tohoto roku. V myšlení Dálného východu je číslo 6 velmi pozitivní. Přátelé i čtenáři už mi také vyjádřili podobné pocity. Jsem prostě nadšený. Ačkoli do dokonalé radosti mi přeci jen schází, aby se toho dožil i pan Vasiljev, spoluautor prvních čtyř svazků. Bohužel už je na onom světě.

Kdysi jsem měl takový plán, že do padesáti let věku musím neustále studovat, číst a získávat zkušenosti, po padesátce začít přemýšlet o psaní, a po šedesátce pak v tomto duchu promýšlet a psát. A tak jsem se před deseti lety vrhl na sepisování několika prvních slovníkových hesel. V roce 2012 potom pan Ivo poté, co si přečetl rukopis několika prvních stran, oficiálně přijal nabídku a slíbil spolupráci na vytvoření velkého učebního slovníku, který by důstojně reprezentoval dlouhodobé přátelské vztahy mezi lidmi našich dvou zemí. Od té chvíli jsme se už seriozně pustili do práce.

Pochopitelně že teprve při práci vyvstala řada těžkostí. V prvních měsících jsme například zpracovávali písmeno B, ale nebyli jsme s výsledkem spokojeni, tak jsme ho pak celé přepsali. Dalším problémem bylo, že chyběl zdroj financování na naši práci. Naštěstí první dva díly slovníku s pomocí tehdejšího vietnamského velvyslance, pana Do Xuan Donga, zasponzorovala vietnamská strana, a čtyři další díly pak české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což stačilo alespoň na pokrytí nejnutnějších výdajů.

Bylo to deset let neustálého úsilí, tiché dřiny, v některých obdobích jsme naráželi na spoustu těžkostí, a když pak Ivo v roce 2016 odešel na věčnost, měli jsme za sebou čtyři díly. V té době jsem navíc i já prodělal několik chirurgických zákroků. Přesto jsem dál věřil, že celý projekt bude úspěšně dokončen, neboť tomu nahrávala řada faktorů, počínaje přírodními až po ty lidské.

 

Když jsem s panem Vasiljevem u příležitosti prvního dílu dělal rozhovor o Vašem projektu, už hovořil o celkových šesti dílech a o tom, že každý rok chcete dokončit jeden z nich. Tento plán se podařil, byť pan Vasiljev už na posledních dvou dílech sám pracovat nemohl. O co těžší to dokončení bylo?

Chtěl bych říci, že podíl pana Iva Vasiljeva na slovníku byl značný, a pokud by jeho nebylo, je pravděpodobné, že tohle dílo by nikdy nedospělo do konce. V letech 2012 až 2016 jsme s Ivem pracovali v naprostém srozumění. Obvykle jsem udělal náčrt hesel, poslal mu ho, Ivo jej přehlédl, doplnil a okomentoval, načež následovala další výměna názorů až do chvíle, kdy jsme dospěli k ideálnímu výsledku. Pracovali jsme spolu bezmála denně přes internet, a občas jsme se také osobně setkali a dál o práci diskutovali. V říjnu 2016 se Ivova nemoc extrémně zhoršila a bavili jsme se o tom, jakým způsobem naši práci dotáhnout do konce. Pan Ivo mi vyjádřil plnou důvěru a napsal pro mne zmocnění, abych mohl dokončit poslední dva svazky.

Tím samozřejmě odpovědnost za dokončení padla na moje ramena. Díky spolupráci a pomoci jazykovědců a vietnamistů, zejména vietnamistky Ivy Klinderové, se ale podařilo dotáhnout 5. a 6. svazek do konce.

 

A jak spolupráce s paní Ivou Klinderovou probíhala? Byly velké rozdíly v pracovním stylu oproti spolupráci s panem Vasiljevem?

Spolupráce s Ivou Klinderovou byla výborná, i když pochopitelně dost jiná než ta s Ivem Vasiljevem. Tentokrát jsem většinou zpracovával hned několik stran, které jsem pak naráz poslal paní Ivě. Ta si vše vytiskla, upravila nebo přidala názor a zase mi to poslala. Pracovala pozorně, důkladně. Paní Iva má bohaté zkušenosti s korekturami i značné povědomí o jazyce, kultuře a dějinách. Je velmi upřímná a přímá. Tahle její přímost se mi moc líbí, protože i díky ní jsem mohl dotáhnout text do co nejlepšího výsledku. Využiju téhle příležitosti a chci vyjádřit dík také vietnamským a českým lingvistům, jejichž pomoc přispěla k dokončení tohohle díla přesně tak, jak jsem si přál.

 

Ačkoli už teď máte za sebou toto velké dílo, hovořil jste už loni o tom, že byste se rád pustil do slovníku opačného – vietnamsko-českého. Pokud je tomu tak, jaký rozsah plánujete v tomto případě? A jaké zaměření? Půjde o 'pouhý' užitkový slovník, nebo má být záměr opět širší? Počítáte opět s nějakým spolupracovníkem? Anebo si konečně chcete alespoň na nějaký čas dopřát trochu zaslouženého odpočinku?

Poté, co byl vytištěn šestý díl Velkého slovníku, pomýšlím na jeho úpravu tak, aby se dal digitalizovat. Taková práce bude vyžadovat spolupráci technických firem. Začal jsem už pracovat i na tom opačném směru, tj. na slovníku vietnamsko-českém. Neměl by to být jen "užitkový slovník", ale slovník, který vysvětluje nejrůznější významy s pomocí mnoha příkladů tak, aby je uživatel uměl použít. Ani tady by tak neměly chybět třeba výrazy týkající se vietnamské kultury. Rád bych také ke spolupráci oslovil vietnamisty a lidi s hlubší znalostí jazyka, dějin a kultury Vietnamu. Už jsme to probírali i s paní Ivou Klinderovou a odhadujeme, že by slovník měl zahrnout asi 50-60 tisíc dostatečně zpracovaných hesel. Nicméně stále musím brát v úvahu i další možnosti, vzhledem k času, který na to budu mít, neboť jsem zase o něco starší. Přesto pořád neochvějně věřím, že se opět přehoupneme přes všechny problémy, a nakonec dokážeme pro zájemce sepsat tohle další slovníkové dílo.

Moc Vám děkuji za tento rozhovor a posím vřelý pozdrav všem těm, kdo se zajímali a zajímají o toto dílo.

 

Také já Vám, pane Tiene, děkuji a přeji hodně energie do dalšího projektu.