Sponzorství

Máte zájem o sponzorství našich aktivit?


Spustili jsme nové internetové stránky, které můžete využít pro Vaši reklamu – ať už chcete nabídnout výrobky či služby, nebo pracovní místa pro jednu z našich cílových skupin (vietnamští imigranti v ČR, česky a vietnamsky hovořící studenti, zájemci o cestování do Vietnamu apod.) Standardně vystavujeme reklamu na měsíc, ale záleží na domluvě. Součástí je i zveřejnění Vaší nabídky na našem Facebooku.

Vydáváme publikace, dokumenty, DVD, učebnice, slovníky, překlady literatury a videoklipy sdílené na sociálních sítích. Všechny tyto produkty mají mnoho čtenářů či vysokou návštěvnost. Jsou obvykle určeny jak pro českou, tak pro vietnamskou veřejnost, případně pro pedagogické pracovníky či úžeji definované cílové skupiny. Za určitých podmínek je možné v těchto produktech zveřejnit Vaše logo nebo reklamu.

Realizujeme zajímavé projekty v ČR zaměřené na vietnamské imigranty žijící v ČR. Existuje zde možnost rozdávat letáčky, nebo se přímo setkat se skupinou imigrantů. Tato možnost vždy podléhá schválení z naší strany.

Realizujeme zajímavé projekty v ČR a ve Vietnamu. Vaše loga a reklamy můžeme za určitých podmínek uvádět v projektových materiálech, předávat k propagaci partnerům projektů apod.

Pořádáme kulturní a společenské akce. Také na nich je možné za daných podmínek prezentovat Vaši společnost či zájem.

Sponzorovat naši činnost lze bez udání konkrétního cíle, viz popis našich cílů a aktivit níže.


V současné době bychom Vám rádi nabídli následující vybrané aktivity, které je možné sponzorovat


Aktivity v ČR

 • Podpora rodičů a dětí v integraci na českých školách (konzultace lékařů, psychologů, pedagogů, podpora komunikace mezi školou a rodiči).
 • Interkulturní mediace a facilitace – podpora komunikace v různých institucích, bytových domech, obcích při vyjednávání, řešení konfliktů.
 • Výuka kvalitních tlumočníků.
 • Vydávání překladů, výroba dokumentů a vzdělávacích materiálů.


Aktivity ve Vietnamu

 • Realizace drobných výzkumných projektů ve Vietnamu (zaměřených na jazyk, místní studia, případové studie apod.).
 • Zakládaní vzdělávacího centra ve Vietnamu.
 • Realizace drobných projektů na vzdělávání učitelů a výchovu žáků na prvním a druhém stupni, spojených s vytvářením knihovny, nových přístupů ke vzdělávání ve VSR a znalostních a dovednostních soutěží pro děti.
 • Realizace sociální práce ve VSR – podpora rodin z venkovských lokalit, zejména v oblastech vzdělávání, podpory lékařských vyšetření a zprostředkování lékařské péče, vybavování zdravotnických stanic v odlehlých lokalitách, vytváření příležitostí pro podnikání a obživu.
 • Vzdělávání pedagogů k aplikaci na vietnamských školách.
 • Výuka češtiny ve Vietnamu.
 • Zakládání speciálních tříd pro handicapované děti ve Vietnamu, včetně již vytvořeného studijního plánu.

Pokud byste měli zájem kteroukoli z aktivit sponzorovat, rádi Vám konkrétní záměr a aktuální možnosti osobně představíme!