Články

Za tržnicí: Vietnamsko-české umělecké fórum

V lednu až květnu tohoto roku se uskuteční multikulturní projekt ZA TRŽNICÍ, jehož záměrem je navázání kontaktů s vietnamskou komunitou. Projekt vyvrcholí v rámci Festivalu 4+4 dny v pohybu v Národním zemědělském muzeu a v parku na Letné ve dnech 25. 5. – 26. 5. 2007.

Projekt chce upozornit na dráždivou situaci a specifickou identitu migranta, který si do nového prostředí přináší svou kulturu a je nucen ji integrovat. Také chce přispět k větší informovanosti o dané problematice a větší toleranci české společnosti, která je náchylná k rasismu a xenofobii.

Fórum vzniká ve spolupráci sdružení Mamapapa, které se posledních 6 let zabývá konceptem komunitního umění, Klubu Hanoi, jenž se věnuje propagaci Vietnamu a vietnamské kultury u nás, a Centra pro studium migrace fungujícího na Katolické teologické fakultě UK.

Projekt ZA TRŽNICÍ je rozdělen na tři etapy. V první části projektu proběhne navázání kontaktů s odborníky z oblasti sociologie, kulturní historie, ekonomie a umění (prosinec 2006 až leden 2007). V druhé etapě (březen, duben 2007) budou uspořádány čtyři dílny: Můj pohled – Vietnamci, kteří u nás žijí a pracují, fotograficky dokumentují svůj svět (domov, práce, zájmy). Trh - materiálová koláž – dílna koketující s tradicí asijského kostýmu a současnou polohou excentrického stylu odívání bude pro své aplikace využívat jako výchozího materiálu zboží z tržnice. Dvojí hra intimity a mystiky – výtvarně dramatická dílna vycházející z narativní tradice Vietnamu, jeho historických mýtů a legend, určená pro vietnamské děti a jejich rodiče. Trhavé tóny – hudební dílna, která se zaměří na tradiční vietnamské nástroje, jejich tvorbu a akustické nebo elektronické testování spojené s použitím částí nosičů (CD, DVD, kazety) z pultů prodejců a povede k  tvorbě vlastních hudebních kompozic.

Dílny budou směřovat k vytvoření společných divadelních, tanečních a hudebních performance a k jejich veřejné prezentaci a k instalaci výstavy v rámci Festivalu 4+4 dny v pohybu. Z dokumentace projektu bude následně uspořádána putující fotografická výstava. Součástí dvou tématických večerů festivalu bude rovněž audio záznam z hudební dílny, soutěž Karaoke star a koncert vietnamské hudební skupiny. V rámci doprovodných akcí budou promítány filmy s vietnamskou tématikou a proběhne diskusní fórum k problematice migrace a imigrace.

Další Informace: , tel.: 608 213 203.

Všichni zájemci o účast na projektu, zejména z řad vietnamské komunity, jsou srdečně vítáni.

(Tisková zpráva)