Články

Červen měsíc internetu

Měsíc červen přinesl několik na sobě nezávislých událostí v oblasti vietnamského internetu: byl uvězněn další tzv. "kybernetový disident", Komunistická strana Vietnamu otevřela své nové webové stránky a v rámci příprav na SEA Games (prosinec 2003) jsou budována centra připojení pomocí bezdrátového internetu.

Možnost přístupu Vietnamců k internetovým zprávám je revolučním momentem v historii vietnamských sdělovacích prostředků a pravděpodobně i důležitým okamžikem v dějinách země. Zvláště obyvatelé měst se touto cestou dostávají k informacím ze zahraničí a přes všechny snahy vietnamských oficiálních míst se daří internet kontrolovat jen částečně. Cenzura je zaměřena hlavně na stránky Vietnamců žijících v zahraničí, kteří kritizují současný režim a poměry v rodné zemi (jsou obzvláště nebezpeční, protože píší vietnamsky), dále na články napadající uzavřené hraniční dohody s Čínou a vysoké státní představitele. Hlavně mladí lidé znají způsoby, jak se k cenzurovaným zprávám dostat a dále je rozšiřují mezi své vrstevníky. Jako svoji nejsilnější zbraň proti těmto zločincům používá vietnamská vláda zatýkání - kybernetovým disidentům, jak jsou nazýváni zahraničním tiskem, publikujícím na internetu protistátní články, hrozí i mnohaleté vězení. V červnu byl na třináct let uvězněn Dr. Pham Hong Son, třicetipětiletý vietnamský obchodník, který přeložil a poslal svým přátelům a některým vládním představitelům článek z webové stránky americké ambasády ve Vietnamu s názvem "Co je demokracie" (článek si můžete přečíst na http://usinfo.state.gov/products/pubs/whatsdem ). Tento vystudovaný lékař obchodující s farmaceutickým zbožím, otec dvou dětí, byl zatčen v březnu 2002 a po více než roce, 18. června 2003, během uzavřeného soudního líčení, odsouzen za špionáž. Kromě zmíněného článku prý překládal a rozesílal další protistranické a protikomunistické dokumenty a komunikoval telefonem a přes email s vietnamskými disidenty žijícími v zahraničí. Na tomto víceméně tuctovém případu zatčení disidenta (v současnosti se hovoří o přibližně šesti podobných osudech) je patrné, jaká kritika vadí vietnamským oficiálním místům a čeho se nejvíce obávají. Dalším zoufalým pokusem zabránit šíření nevhodných informací pomocí internetu je letošní rozhodnutí ministerstva informací o složitém několikastupňovém schvalování všech uveřejňovaných materiálů zahraničních organizací a institucí působících na území Vietnamu.

Přes všechny snahy se zdá vietnamská cenzura méně schopná než např. čínská a navíc je státní politika vůči novému médiu vcelku vstřícná; internet je zaváděn do škol, mnoho institucí vlastní webové stránky a komunikuje přes email. Internet se stává součástí každodenního života moderního Vietnamce. To pochopilo i vedeni Komunistické strany Vietnamu, které v polovině června zpřístupnilo veřejnosti novou webovou stránku na adrese www.cpv.org.vn. Generální tajemník KS VSR Nong Duc Manh zaslal tvůrcům stránek blahopřejný telegram, ve kterém vyjádřil svůj respekt k médiím nejen v jejich klasické podobě, ale i ve formě elektronické. Během slavnostní ceremonie spuštění stránky vyjádřil vysoký státní úředník Phan Dien přání, aby webová stránka posloužila k popularizaci KSV a jako místo dialogu pro vietnamské i zahraniční návštěvníky. Stránka je nabízena ve vietnamštině i v angličtině, přičemž anglická verze není překladem verze originální, ale představuje pouze vybrané články. Úsilí o „moderní medializaci“ vietnamské KS můžeme celkově ocenit jako snahu o udržení tempa s překotným vývojem vietnamské společnosti.

Podle posledních statistik vydaných v říjnu v roce 2002 si z 80 milionů obyvatel Vietnamu téměř 200 tisíc předplatilo připojení na internet (asi 0,25% populace - průměrné číslo pro celou Asii se pohybuje kolem 1,5% a celosvětově se hovoří o 8% předplatitelů. Oficiální odhady hovoří o 4-5% vietnamské populace, které by se mohly stát předplatiteli internetu v roce 2005.) Něco přes milion lidí již dnes internet používá, přičemž jsou populární hlavně internetové kavárny, kterých v zemi funguje více než 4000 (z vlastní zkušenosti vím, o kolik je jednodušší najít internetovou kavárnu v Hanoji než v Praze). V rámci příprav na prosincové 22. SEA Games v Hanoji jsou na důležitých místech země – na letištích, v hotelech, v sportovních centrech – budována centra bezdrátového internetového připojení. Dále se hovoří o blízkém rozkvětu vysokorychlostního internetu v metropoli a později ve všech větších městech. Je jen otázkou času, kdy se služby spojené s internetem dostanou na úroveň poskytovanou běžně v Evropě či Americe. Bude to pravděpodobně brzy...

Nejznámější oficiální internetové noviny:

VN expres (FPT) – http://www.fpt.vn (pravděpodobně nejoblíbenější internetový deník)

Nhân Dân Điện Tử - http://www.nhandan.org.vn (internetová podoba deníku Nhân Dân)

VOV – Đài Tiếng Nói Việt Nam – http://www.vov.org.vn (internetové noviny při Vietnamském rozhlasu)

Thông Tấn Xã Việt Nam – http://www.vnagency.com.vn (internetové noviny Vietnamské tiskové agentury)

Trang Thông Tin Việt Nam Kết Nối Internet – http://www.wvi.vnn.vn (internetové noviny Ministerstva kultury a informací)

Zdroje:

Bộ Văn Hóa - Thông Tin (Ministerstvo kultury a informací): Niên Giám Báo Chí Việt Nam (Přehled vietnamského tisku), Hà Nội 2000.

Digital Freedom Network: www.dfn.org

Human Rights Watch: www.hrw.org

Komunistická strana Vietnamu: www.cpv.org.vn.

Le Vietnam aujourďhui: http://perso.wanadoo.fr/patrick.guenin/cantho/index.htm

Reporters sans frontieres: www.rsf.fr