Výuková videa

Elektronická žákovská knížka (EŽK)

EŽK je důležitý komunikační kanál mezi školou, rodiči a žáky. Jak funguje a proč by ji měli rodiče průběžně kontrolovat?

 

Projekt: Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2021
Dílčí projekt č. 4: Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství, semináře pro rodiče