Výuková videa

Tykání a vykání / Xưng hô bằng đại từ TY và VY - thân mật và chưa quen

Více

Kdo je to?, Co je to? / Đây là ai?, Đây là caái gì?

Více

Česká koruna / Tiền tệ Séc - KORUNA

Více

Je to … ? / Đây là ... ?

Více

Číslovky / Số từ

Více

Představování / Giới thiệu

Více

Nová slovíčka / Những từ mới (1)

Více

Nová slovíčka - ve škole / Những từ mới - ở trong trường học

Více

Pozice / Vị trí

Více

6. pád / Địa cách

Více