Výuková videa

Situace ve škole A

Téma videa: Integrace na školách, Tlumočení dětí, Rodič, který neumí česky. Díl 1.
Více

Česko-vietnamský Jarní PLES

Česko-vietnamský Jarní PLES

Krásná vzpomínka na jeden báječný večer! :-)
Více

ČJ SEA-l výslovnost a abeceda

První video je věnováno podstatnému tématu, které však studenti často opomíjejí, a to výslovnosti - hláskování.
Více

ČJ SEA-l osobní zájmena

Osobní zájmena potřebujeme, abychom mohli slušně oslovovat ostatní, určovat, o kom hovoříme, časovat slovesa apod.
Více

ČJ SEA-l sloveso BÝT

Sloveso BÝT je základním a často používaným slovesem, má také mnoho výjimek oproti dalším.
Více

ČJ SEA-l slovesa s koncovkou -AT (NE – OVAT)

Seznamujeme Vás s první skupinou sloves, které při časování mají koncovky s „Á“.
Více

ČJ SEA-l 4. pád

Podstatné jméno, které ve vietnamštině stojí za slovesem se často převádí do češtiny jako 4. pád.
Více

ČJ SEA-l 6. pád

Když říkáme, že něco, nebo někdo někde je, ukazujeme pozici, používáme v češtině 6. pád.
Více

ČJ SEA-l časování ostatních skupin pravidelných sloves

Když už umíme časovat první skupiny sloves, naučíme se snadno časování dalších tří.
Více

ČJ SEA-l minulý čas

Když Češi vyprávějí příběh, bez minulého času se neobejdou.
Více