Články

Kdo mě naučí půl znaku

Kdo mě naučí půl znaku Dokumentární Česká republika, 2006, 91 min


Celovečerní film Kdo mě naučí půl znaku byl natočen ve Vietnamu a jeho hlavními hrdiny jsou Vietnamci, kteří "v Československu nechali i získali kus svého života".

Od 50. let minulého století bylo na základě Dohody o kulturní spolupráci mezi Československem a Vietnamem každoročně poskytováno vietnamským studentům několik desítek stipendií na československých vysokých školách. Později jich též tisíce působili na odborných učilištích a následně v průmyslových podnicích. Po roce 1989 tato praxe skončila, bývalí vietnamští studenti a učni však dodnes nezapomínají na své učitele a na Československo, které jim umožnilo získat vzdělání a kvalifikaci v dobách, kdy na většinu jejich spoluobčanů a příbuzných tvrdě dopadaly následky válek s Francouzi a Američany.

Dokumentární film Kdo mě naučí půl znaku se vydává po stopách těchto dnes už minulých dob československo-vietnamské spolupráce, snaží se bez ohledu na úzce politické aspekty zhodnotit její význam pro životní příběh několika konkrétních vietnamských občanů a mimo to podat zprávu o současném Vietnamu, zprostředkovanou těmi ze zdejších lidí, od kterých Čechy kupodivu neodděluje jazyková bariéra.

Snad v žádné jiné zemi na světě nežije srovnatelně velká skupina česky mluvících domorodců a s ohledem na to lze film považovat také za svědectví o jednom pro českého diváka jistě mimořádném a unikátním jevu. Jedině díky němu mohl filmový štáb se zasvěcenými a ochotnými průvodci navštívit celou řadu nejrůznějších prostředí v Hanoji, Ho Či Minově Městě i na vietnamském venkově a vypovídat o nich s překvapivou samozřejmostí a bezprostředností.

K bilancující a celkově sváteční náladě filmu přispívá skutečnost, že byl natočen v období oslav 30. výročí konce vietnamsko-americké války a jubilea starovietnamské královské dynastie Hung.

Dlouhometrážní snímek o českých stopách ve Vietnamu měl slavnostní premiéru 16. května 2006 v pražském kině Světozor. Na tvorbě a propagaci filmu se významně podíleli také členové Klubu Hanoi.

Film získal v roce 2007 Cenu poroty na festivalu antropologického filmu v Budapešti (Dialektus Film Festival).