Články

Banánové děti

Banánové děti Dokumentární Česko, 2009, 60 min

 

Navrchu žluté, uvnitř bílé... Dokumentární film Banánové děti je volným pokračováním filmu Kdo mě naučí půl znaku (2006), mapujícího osudy bývalých vietnamských studentů československých vysokých škol, kteří se po studiích vrátili do vlasti. Film Banánové děti si dává naopak za cíl představit vietnamskou komunitu usazenou v České republice, a to prostřednictvím mladé generace – svou pozornost zaměřuje zejména na vietnamské školáky a studenty.

Vietnamská komunita představuje třetí nejpočetnější národnostní skupinu v České republice. Jedná se především o drobné obchodníky, lidi původem z chudších oblastí Vietnamu, kteří se k nám od 90. let stěhují za lepším živobytím. Zatímco oni sami tráví většinu času prací, češtinu ovládají špatně a cítí stesk po domově, jejich děti se učí v českých školách, rychle přivykají k českému prostředí, česky mluví mnohdy lépe než vietnamsky a ke staré vlasti mají často slabý nebo ne zcela ujasněný vztah.

Film Banánové děti přináší portréty několika z nich, přičemž dává prostor školákům z nižších tříd základní školy, maturantům i studentům či absolventům českých vysokých škol. Jejich prostřednictvím film umožňuje českým divákům nahlédnout do svérázného a vizuálně velmi inspirativního prostředí vietnamské komunity, považované obvykle za uzavřenou, a lépe pochopit komplikovanou situaci rodin, jejichž příslušníci jsou v důsledku života v cizím prostředí a tradičními konvencemi svázané komunitě vystaveni riziku silného generačního konfliktu, oslabení vzájemných vazeb a odcizení.

Název Banánové děti byl nejdříve pracovní, tvůrci si uvědomovali, nakolik je problematický a pro mnohé těžko akceptovatelný. Umožňoval nicméně ve zkratce postihnout hlavní téma filmu a shrnout do zjednodušujícího sloganu všechny otázky a potíže spojené s hledáním identity, jak je zažívají ti, kterým bylo souzeno vyrůstat ve dvou odlišných kulturních a jazykových prostředích. Během natáčení se pak označení natolik rozšířilo, že se těžko dalo od něj upustit.

Srovnání životních příběhů několika mladých vietnamských hrdinů by mělo divákům umožnit lépe porozumět dynamice procesů integrace, uvědomit si rozdíly v tradičních způsobech rodinného soužití a porovnat hodnotová měřítka vietnamské komunity s hodnotovými měřítky české společnosti.

Film měl slavnostní premiéru 9. listopadu 2009 v pražském kině Světozor. Na jeho natáčení se podíleli i členové Klubu Hanoi.