Výuková videa

Mé dítě má „poruchu“ (výslovnost, autismus, dysfázie, logopedická porucha atd.), je jiné... / Con tôi có “rối loạn” (phát âm, tự kỷ, rối loạn chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ), con tôi khác biệt

Co to znamená, že má dítě poruchu? Co to je? Pojďme se zeptat odborníka, nebojme se s poruchami pracovat.

HLAVNĚ NEČEKEJME, ŽE ZA NÁS ČAS PORUCHU VYŘEŠÍ! A pokud je to ještě možné, zkusme jí předejít.

---

Con của bạn có đang theo học tại trường tiểu học hoặc trường mầm non không? Cô giáo có nói con bạn có rối loạn không? Rối loạn là gì? Cần làm gì và làm như thế nào trong trường hợp này, chúng ta hãy cùng đến hỏi chuyên gia.

ĐỪNG ĐỢI THỜI GIAN GIẢI QUYẾT RỐI LOẠN THAY CHÚNG TA! Đừng sợ hãi làm việc với rối loạn. Và nếu còn có thể, hãy thử phòng tránh.

Tôi phải làm gì khi con tôi có rối loạn? Tôi không biết tiếng Séc? Tôi sẽ tìm phiên dịch, hoặc trợ lý giao văn hoá, người sẽ giúp tôi về mặt ngôn ngữ. Chúng ta sẽ cùng tìm chuyên gia có hiểu biết về rối loạn. Chúng ta làm theo hướng dẫn và tư vấn với chuyên gia về tất cả các bước.

Chúng ta đừng sợ tìm kiếm sự giúp đỡ, các con là tương lai của chúng ta, chúng ta làm vì các con!

 

 

 

KOMUNITNÍ CENTRUM INTERKULTURNÍ MEDIACE MEZI ŠKOLOU, RODIČI A DĚTMI

- CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153

je spolufinancován Evropskou unií.

Vytvoření a realizace inovativního programu nastavení efektivní interkulturní komunikace mezi vietnamskými rodinami s dětmi a subjekty, které s nimi pracují se zapojením mediace a supervize jako nových prvků interkulturní práce.