Projekty

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji (2013-2014)

Prioritou projektu bylo poskytnutí interkulturního školení vhodného pro mladé Vietnamce vzdělané českým systémem a současně vyrůstající v odlišném sociokulturním prostředí, které tvoří jejich "komunita", resp. vietnamská menšina v ČR. Poskytnutí vzdělání česko-vietnamského interkulturního asistenta a lektora nebylo jedinou předností projektu. Úspěšným absolventům nabídl projekt rovněž tréninková pracovní místa u realizátora projektu nebo zprostředkovaná nová pracovní místa u jiných zaměstnavatelů – veřejných podnikatelských subjektů se zaměřením na Vietnam či migraci z Vietnamu.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Podporováno

ESF OPLZZ