Projekty

Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním (2012-2014)

Do ČR přijelo ve své době mnoho mladých Vietnamců, kteří zde však nenašli vysněné uplatnění, mnozí se navíc dostali do ekonomické tísně a museli být podporováni rodinou z Vietnamu, ačkoli jejich původní představa byla příjmem z ČR rodinu ve Vietnamu zabezpečit. Tento projekt cílil cestou intenzívní individuální podpory na pracovní integraci legálně žijících mladých Vietnamců v ČR ve věku do 25 let, kteří měli slabý profesní potenciál a nízkou úroveň češtiny, avšak chtěli v ČR žít a pracovat.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Podporováno

ESF OPLZZ