Projekty

Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici Kynšperk (2016-2017)

Předmětem projektu je realizace integračně-resocializačního programu pro cílovou skupinu odsouzených a mentoring pro skupinu již existujících či nově vzniklých akreditovaných a aktivních interkulturních česko-vietnamských asistentů/tek.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.Podporováno

ESF OPZ