Články k projektům

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2022)

Také letos pokračujeme v další, tentokráte již 5. etapě dílčího projektu s názvem "Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství" v rámci projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2022" spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12.
Více

Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš - závěr

31. srpna 2021 jsme ukončili projekt s názvem Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716. Jaké výstupy projekt přinesl?
Více

Nová videa pro rodiče školáků i předškoláků

V rámci projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2021", spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12, jsme vyrobili několik osvětových videí pro rodiče - cizince, jejichž děti navštěvují české školy a školky.
Více

Inspirace k diskusi odborníků pracujících s osobami s odlišným kulturním zázemím (klienty z vietnamského kulturního okruhu)

V rámci projektu „Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš“, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716, jsme vytvořili metodický sborník pro odborníky pracující s vietnamskými klienty, a to na základě zkušeností naší organizace, jednotlivých interkulturních pracovníků, pedagogů a dalších odborníků (lékařka, psychoterapeut aj.).
Více

Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi

1. července jsme zahájili nový dvouletý projekt s názvem „Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153, který tematicky navazuje na předchozí dva projekty rodinného komunitního centra, realizované mezi lety 2017 - 2021. Jaké aktivity bude nabízet?
Více