Projekty

Adaptační program pro imigranty ve výkonu trestu ve Veznici Bělušice (2020 - 2021)

Předmětem projektu je realizace integračně-resocializačního programu a poskytování poradenství česko-vietnamskými interkulturními asistenty pro cílovou skupinu odsouzených ve Věznici Bělušice. Obsahem projektu je zejména vdělávání odsouzených v češtině a poskytování tlumočení a integračně-socializačních konzultací, s cílem projektu fungovat jako kontrolní kanál podporující efektivní komunikaci odsouzených a zaměstnanců věznice.

 

 

 Podporováno

ESF OPZ