Video

Tình huống tại trường học A

Dần dần chúng tôi đã chọn những tình huống chúng tôi đang gặp tại các trường thường xuyên. Ví dụ giáo viên nó ngôn ngữ học sinh không hiểu, trẻ em dịch cho giáo viên hoặc cho bố mẹ, trẻ em bị phên bình vì không chú ý v.v. Chúng tôi đã quay những tình huống ngắn để có thể sử dụng trong các buổi trao đổi với các phụ huỳnh và giáo viên. Về một số tình huống thì những người chuyên gia gọp ýkiến của mình. Những video này được dành cho những giảng viên phơng pháp hội nhập, không được gửi sang mạng lưới xã hội. Trong trường hợp các bạn cần thì chúng tôi sẵn sàng giới thiệu các video cho bạn.

Tình huống tại trường học A
  • Chào đón học sinh
  • Đọc thơ học sinh không hiểu
  • Giải thích cách sử dụng sổ học bạ và liên lạc (žákovská) cho phụ huỳnh
  • Khi trẻ em dịch cho giáo viên hoặc phụ huỳnh
  • Cách giáo tiếp giữa phụ huỳnh và giáo viên

 

Dự án khu vực số CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Trung tâm cộng đồng và gia đình văn hoá Séc - Việt tại Praha Libuš

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong những giây phút rảnh rỗi dành cho nhau, những cuộc trao đổi ý kiến và cùng nhau học hỏi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đa dạng giữa các thế hệ và văn hoá khác nhau.