Video

10 điều cho các mối quan hệ thành công

Phải ứng xử với bản thân và những người xung quanh như thế nào để có thể tạo dựng được các mối quan hệ bạn bè?

 

Dự ánSự hội nhập của người nước ngoài tại Quận Praha 12 – năm 2021
Phần d án số 4: Cha mẹ – trẻ em – trường học: phiên dịch và biên dịch chuyên môn, hoà giải giao văn hoá và điều khiển hoà giải, tư vấn chuyên môn, hội thảo cho cha mẹ