Video

(Được lọc theo danh mục:Những video hội thoại tiếng Séc A2 của NUV) - Loại bỏ bộ lọc

Làm sao mà mượn cái gi đó từ hàng xóm? (A2)

Chủ đề đầu tiên các bạn có thể nghiên cứu là Sinh hoạt nhà ở:
đọc thêm

Giải quyết việc nào đó với chủ nhà (A2)

Chủ đề đầu tiên các bạn có thể nghiên cứu là Sinh hoạt nhà ở:
đọc thêm

Làm sao mà gọi cấp cứu? (A2)

Chủ đề Y tế
đọc thêm

Làm sao mà gọi cảnh sát? (A2)

Chủ đề : Cảnh sát
đọc thêm

Điền phiếu hoặc mẫu đơn như thế nào? (A2)

Chủ đề : Cơ quan.
đọc thêm

Phim: Làm sao mà đổi ca làm việc? (A2)

Chủ đề : Công việc
đọc thêm

Mua thuốc như thế nào? (A2)

Chủ đề : Ý tế
đọc thêm

Làm sao mà hẹn nha sĩ? (A2)

Chủ đề : Ý tế
đọc thêm