Video

Những kỹ năng cơ bản của học sinh vào lớp một

Nhiều bố mẹ đang suy nghĩ con mình có đủ kỹ năng để vào lớp một chưa hoặc nên gia hạn cho con một năm nữa?

Chúng tôi đã quay video này cho bố mẹ được có thông tin cơ bản để đánh giá được tình huống và luyện cho con.

 

Dự án khu vực số CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Trung tâm cộng đồng và gia đình văn hoá Séc - Việt tại Praha Libuš

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong những giây phút rảnh rỗi dành cho nhau, những cuộc trao đổi ý kiến và cùng nhau học hỏi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đa dạng giữa các thế hệ và văn hoá khác nhau.