Video

Dành cho phụ huynh của học sinh lớp 1 "Làm gì và như thế nào”

Hướng dẫn cho phụ huynh làm sao để cùng trẻ lớp 1 chuẩn bị đến trường. Vì sao sự đều đặn lại quan trọng?

 

Dự ánSự hội nhập của người nước ngoài tại Quận Praha 12 – năm 2021
Phần d án số 4: Cha mẹ – trẻ em – trường học: phiên dịch và biên dịch chuyên môn, hoà giải giao văn hoá và điều khiển hoà giải, tư vấn chuyên môn, hội thảo cho cha mẹ