Video

(Được lọc theo danh mục:Những Video SEA-l về gia đình, giáo dục và đào tạo, sức khỏe, dịch thuật, xã hội và những chủ đề khác) - Loại bỏ bộ lọc

Dành cho phụ huynh của học sinh lớp 1 "Làm gì và như thế nào”

Hướng dẫn cho phụ huynh làm sao để cùng trẻ lớp 1 chuẩn bị đến trường. Vì sao sự đều đặn lại quan trọng?
đọc thêm

Hoãn đi học

Hoãn đi học có nghĩa là gì? Cần đáp ứng những điều kiện gì cho việc này? Vì sao sự giao tiếp giữa phụ huynh và trường mầm non trong vấn đề này lại quan trọng?
đọc thêm

10 điều cho các mối quan hệ thành công

Phải ứng xử với bản thân và những người xung quanh như thế nào để có thể tạo dựng được các mối quan hệ bạn bè?
đọc thêm

10 điều dành cho phụ huynh của học sinh lớp 1

10 lời khuyên cho phụ huynh về cách hỗ trợ trẻ lớp 1 để có thể hoàn thành được các nghĩa vụ học đường mới.
đọc thêm

Sổ liên lạc điện tử (EŽK)

EŽK là là kênh giao tiếp quan trọng giữa trường, phụ huynh và học sinh. EŽK hoạt động như thế nào và vì sao phụ huynh phải kiểm tra đều đặn?
đọc thêm

Phê bình con mình vì tiếng Việt

Phê bình con mình vì tiếng Việt. Phần 1/2
đọc thêm

Đe dọa con mình

Đe dọa con mình. Phần 2/2
đọc thêm

Khen như thế nào?

Khen hay không và khen đúng lúc. Phần 2/2
đọc thêm

Lời khen có hay không?

Khen hay không và khen đúng lúc. Phần 1/2
đọc thêm

Những kỹ năng cơ bản của học sinh vào lớp một

Chủ đề video: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.
đọc thêm