Thông tin

Khoá học thích ứng – hội nhập – nghĩa vụ mới đối với người nước ngoài

Những dòng dưới đây được lấy từ bài viết của Cục chính sách tị nạn và di cư thuộc Bộ Nội vụ CH Séc, đăng tải vào ngày 25. 1. 2021 trên trang web của Bộ Nội vụ CH Séc tại đường dẫn: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Khoá học tập trung vào điều gì?

Khoá học thích ứng-hội nhập là khoá học, mà trong khuôn khổ của nó học viên người nước ngoài sẽ được làm quen với quyền và nghĩa vụ xuất phát từ việc cư trú của họ tại lãnh thổ CH Séc, với các giá trị cốt lõi của CH Séc, với môi trường bản địa và tập quán văn hoá. Khoá học kéo dài 4 tiếng và vào cuối buổi học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khoá học (không kết thúc bằng cuộc thi). Học viên cũng sẽ nhận được thông tin về các tổ chức và cơ quan cung cấp tư vấn miễn phí cho người nước ngoài. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại đây: http://www.vitejtevcr.cz/.

Ai có nghĩa vụ tham dự và ai không cần?

Đây là khoá học bắt buộc đối với tất cả người nước ngoài nào được cấp giấy phép cư trú dài hạn (dlouhodobý pobyt) từ 1. 1. 2021, và cả những người sau ngày này đã được cấp giấy phép vĩnh trú (trvalý pobyt) mà không cần đạt đủ điều kiện cư trú liên tục từ trước tại lãnh thổ, đều sẽ phải hoàn thành khoá học trong 1 năm kể từ ngày nhận thẻ cư trú. Nếu người nước ngoài không hoàn thành khoá học thích ứng-hội nhập theo hạn quy định, sẽ vi phạm hành chính và có thể bị phạt tới 10 000 Kč. Ở đường dẫn tới bài viết của Cục Chính sách tị nạn và di cư thuộc Bộ Nội vụ CH Séc, mà đã được nhắc đến ở lời tựa hoặc ngay TẠI ĐÂY, có thể tìm thấy thông tin chi tiết về nghĩa vụ tham gia khoá học, nói đúng hơn, khoá học theo như các luật cụ thể và những quy định của luật này chính xác được chỉ định cho ai.

Nghĩa vụ tham dự khoá học-thích ứng hội nhập không liên quan đến công dân EU và thành viên gia đình của họ. Cả những người nước ngoài nào dưới 15 tuổi vào ngày mà quyết định cấp giấy phép cư trú bắt đầu có hiệu lực pháp lý, hoặc đủ 61 tuổi vào ngày này thì sẽ không phải tham dự. Người có thẻ lao động và thẻ xanh được cấp trong khuôn khổ các chương trình chính phủ Lao động trình độ cao và Nhân sự chủ chốt và khoa học sẽ không phải tham gia khoá học thích ứng-hội nhập. Kể cả những đối tượng sau sẽ không phải tham gia khoá học: người nước ngoài đã hoàn thành khoá học; người nước ngoài được cấp giấy phép cư trú dài hạn (dlouhodobý pobyt) hoặc vĩnh trú (trvalý pobyt) trước ngày 1. 1. 2021 với điều kiện là giấy phép này còn giá trị vào ngày 1. 1. 2021. Tiếp đến, nghĩa vụ này không áp dụng đối với những người nước ngoài có tại Séc giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích học tập, bảo vệ tại lãnh thổ, đầu tư, có giấy phép được cấp bởi Bộ Nội vụ CH Séc, hoặc là nhân viên được thuyên chuyển nội bộ – toàn văn chính xác theo luật cụ thể và mã của các mục đích cư trú đều có trong bài viết của Cục Chính sách tị nạn và di cự thuộc Bộ Nội vụ CH Séc ở đường dẫn nêu trên. 

Các loại khoá học, được tổ chức bởi ai và bằng ngôn ngữ nào

Khoá học thích ứng-hội nhập diễn ra dưới sự quản lý của Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài, với tổng số 18 trung tâm ở CH Séc thì việc cân nhắc tham dự khoá học này ở trung tâm nào nằm hoàn toàn ở người nước ngoài. Khoá học mà không được tổ chức và quản lý bởi chính Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài sẽ không được công nhận như là đã hoàn thành nghĩa vụ.

Có những khoá học được tổ chức cho công chúng với lệ phí 1500,- Kč, và có những khoá học được thực hiện dựa trên đề nghị của pháp nhân cùng với sự hợp tác của Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài hữu trách (lệ phí của khoá này là 800,- Kč, nhưng do pháp nhân nộp cho nhà nước chứ không phải người nước ngoài). Ở cả hai trường hợp sẽ cần phải đăng ký bước đầu tại cổng thông tin: https://frs.gov.cz/

Khoá học được trình bày bằng tiếng Séc bởi giảng viên có chuyên môn, nhưng sẽ được dịch sang tiếng Anh, Ả Rập, Pháp, Mông Cổ, Nga, Serbia, Tây Ban Nha, Ucraina và tất nhiên là cả tiếng Việt bởi phiên dịch viên có trình độ nghiệp vụ. Phiên dịch viên tiếng Việt do trung tâm SEA-liasion của chúng tôi chuẩn bị và đào tạo, hoặc do chính phiên dịch viên của SEA-l thông dịch.

Đăng ký vào khoá học như thế nào

Các bước cụ thể để đăng ký vào khoá học cho công chúng và điều kiện hoàn thành việc tham dự:

  1. Thực hiện đăng ký cho người nước ngoài tại cổng thông tin https://frs.gov.cz/, trong quá trình đó một mã tham chiếu (variabilní symbol) sẽ được thiết lập ra cho người nước ngoài để dùng khi thanh toán “lệ phí khoá học”.
  2. Thanh toán 1500,- Kč lệ phí khoá học (dù là chuyển khoản hay bằng phiếu trả tiền qua bưu điện) vào tài khoản do bộ quản lý, sau đó người nước ngoài sẽ nhận được chứng nhận thanh toán; khi thanh toán phải điền mã tham chiếu (variabilní symbol) đã được thiết lập; nếu không thì khoản thanh toán sẽ không được công nhận.
  3. Đăng ký vào khoá học cụ thể; thông tin cập nhật về loại khoá học, lịch học, địa điểm tổ chức và ngôn ngữ dịch, người nước ngoài sẽ nhận được không bao lâu sau khi thanh toán lệ phí khoá học.
  4. Vào ngày tổ chức khoá học người nước ngoài phải trình diện tại nơi tổ chức khoá học, xuất trình thẻ cư trú (ePKP) và xác nhận sự hiện diện của mình bằng chữ ký vào danh sách tham dự. Người nước ngoài phải tham dự khoá học trong suốt quá trình diễn ra (tức là trong suốt 4 tiếng). Khoá học không kết thúc bằng bất kỳ cuộc thi hay bài kiểm tra nào, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khoá học.

 

Đường dẫn:

https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

http://www.vitejtevcr.cz/.

http://www.integracnicentra.cz/