Video

Xác định và từ chối quan hệ cha con I.

Právnické video SEA-L: Určování a popírání otcovství I.
đọc thêm

Xác định và từ chối quan hệ cha con II.

Právnické video SEA-L: Určování a popírání otcovství II.
đọc thêm

Trục xuất I.

Právnické video SEA-L: Vyhoštění I.
đọc thêm

Trục xuất II.

Právnické video SEA-L: Vyhoštění II.
đọc thêm

Hủy giấy phép cư trú I.

Právnické video SEA-L: Zrušení povolení k pobytu I.
đọc thêm

Hủy giấy phép cư trú II.

Právnické video SEA-L: Zrušení povolení k pobytu II.
đọc thêm

Tịch biên và các giải pháp có thể II.

Právnické video SEA-L: Exekuce a možnosti řešení II.
đọc thêm

Tịch biên và các giải pháp có thể I.

Právnické video SEA-L: Exekuce a možnosti řešení I.
đọc thêm

Dành cho phụ huynh của học sinh lớp 1 "Làm gì và như thế nào”

Hướng dẫn cho phụ huynh làm sao để cùng trẻ lớp 1 chuẩn bị đến trường. Vì sao sự đều đặn lại quan trọng?
đọc thêm

Hoãn đi học

Hoãn đi học có nghĩa là gì? Cần đáp ứng những điều kiện gì cho việc này? Vì sao sự giao tiếp giữa phụ huynh và trường mầm non trong vấn đề này lại quan trọng?
đọc thêm