Cho nhà tài trợ

Quà tài trợ

Chúng tôi rất hoan nghênh các sự hỗ trợ tài chính dưới hình thức quà tài trợ cho câu lạc bộ. Quà tài trợ có thể được liên quan trực tiếp tới một trong những hoạt động của chúng tôi hoặc dành riêng cho các sinh hoạt của câu lạc bộ, hoạt động của trang web, v.v. Tất cả các khoản đóng góp quà tài trợ được lưu giữ chính thức trong kế toán của hiệp hội và các nhà tài trợ có thể được ghi tên trên trang web nếu muốn.


Số tài khoản

Chúng tôi hoan nghênh đóng góp hoặc quà tài trợ vào tài khoản ngân hàng tại Česká spořitelna:

2105343359/0800; IBAN CZ41 0800 0000002105343359; BIC – mã swift code ngân hàng: GIBACZPX


Mục đích của chúng tôi

Từ khi bắt đầu có trang web Klubu Hanoi, hoặc từ khi đăng ký chính thức với tư cách là một hiệp hội công dân cho đến bây giờ với tên gọi được đăng ký là South East Asia – liaison, chúng tôi đã phát triển liên lạc và giới thiệu văn hoá giữa Việt Nam, Đông Nam Á và Cộng hòa Séc theo nghĩa rộng nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp những người sống trong các nền văn hoá nhất định có thể giao tiếp hiệu quả, hiểu được nhau và nếu có thể thì có mối quan hệ thân thiện với nhau.

Bạn có thể đọc những mục tiêu của chúng tôi trong Điều lệ của hiệp hội là:

 • Phát triển nhận thức của công chúng về Đông Nam Á, lịch sử, văn hoá, vẻ đẹp thiên nhiên và cách sinh sống của người dân.
 • Dựa trên kinh nghiệm từ các nước xa xôi, đóng góp cho cuộc thảo luận về trọng tâm trong tương lai của xã hội hiện đại Séc, Châu Âu và cộng đồng thế giới.
 • Phát triển mối quan hệ đối tác, tình bạn và hợp tác với các cá nhân, tổ chức và câu lạc bộ có mục tiêu và chương trình tương tự ở cấp quốc gia và quốc tế.
 • Phấn đấu chống phân biệt chủng tộc và bài ngoại trong khả năng của hiệp hội.
 • Tạo ra một trung tâm thông tin liên lạc, xã hội, thân thiện, không chính thức.
 • Thực hiện và phát triển hợp tác quốc tế và hợp tác phát triển với các nước Đông Nam Á.
 • Hỗ trợ hội nhập cho các công dân của các nước Đông Nam Á sinh sống ở Cộng hòa Séc.
 • Hỗ trợ hội nhập của các thành viên của dân tộc thiểu số từ các quốc gia Đông Nam Á tại Cộng hòa Séc.

Hoạt động

Chúng tôi nỗ lực để đạt được những mục tiêu này thông qua các hoạt động:

 

 • Quản lý và cập nhật trang web www.klubhanoi.cz và www.sea-l.cz (vẫn còn trong sản xuất);
 • tổ chức các buổi thuyết giảng, thảo luận, các sự kiện văn hoá và phổ biến các chương trình, video và các buổi chiếu phim cho công chúng chuyên nghiệp và công chúng không chuyên nghiệp (trong trường học, ủy ban và trong các sự kiện văn hoá, ...);
 • hỗ trợ cho các hoạt động thông dịch, học và nghiên cứu, các cuộc thám hiểm và các hoạt động khác của cá nhân và các tổ chức đối tác;
 • xuất bản tài liệu in;
 • chuẩn bị, thực hiện và áp dụng các phân tích tập trung vào các vấn đề xã hội, văn hoá và giao văn hoá ở các nước Đông Nam Á, Cộng hòa Séc và Châu Âu;
 • thực hiện và áp dụng hợp tác phát triển và trao đổi thông tin các từ phân tích xã hội, văn hoá và giao văn hoá;
 • thực hiện các dự án hội nhập cho người di cư đến từ các nước Đông Nam Á đang sinh sống ở Cộng hòa Séc;
 • Thực hiện các dự án hỗ trợ các thành viên của các dân tộc thiểu số ở Cộng hòa Séc đến từ các nước Đông Nam Á;
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn xã hội chuyên nghiệp, các dịch vụ dự phòng xã hội để giúp ngăn ngừa việc loại trừ xã ​​hội và các dịch vụ kích hoạt xã hội cho các gia đình có trẻ em, các dịch vụ hướng dẫn và dự đoán.

Tại đây bạn có thể tải tờ rơi thông tin bằng tiếng Séc và tiếng Việt.

Chúng tôi cũng cung cấp bài trình bày về các hoạt động, văn phòng và kế hoạch của chúng tôi.


Kết quả

Chúng tôi có thể hãnh diện với?

Phiên dịch, tiếng Việt
 • Chúng tôi đã đóng góp phần vào việc thành lập lĩnh vực phiên dịch cộng đồng tại Cộng hòa Séc.
 • Chúng tôi là người đầu tiên dạy phiên dịch cabin sang tiếng Việt tại C.H Séc.
 • Chúng tôi đã hợp tác làm từ điển Séc-Việt cho công việc giao văn hóa, được giải do Nhà phiên dịch và Thông dịch Thống nhất là từ điển tốt nhất vào năm 2015.
 • Chúng tôi đã tạo ra và cập nhật danh sách các phiên dịch viên Séc – Việt và trợ lý giao văn hóa đang hoạt động với sự giới thiệu của Klubu Hanoi.
Hội nhập
 • Chúng tôi tham gia xây dựng chính sách hội nhập của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc: các kỳ thi tiếng, các lĩnh vực chính của chính sách hội nhập nhà nước tích cực.
 • Chúng tôi đang tham gia vào việc sửa đổi phương pháp làm việc của cán bộ tại Phòng chính sách tị nạn và di dân của Bộ Nội vụ C.H Séc.
 • Chúng tôi khởi xướng việc thành lập nghề công việc giao văn hóa cho người nước ngoài - phương pháp, nội dung, dạy nghề và phê duyệt theo Hệ thống Nghề nghiệp quốc gia và Khung bằng cấp quốc gia.
 • Chúng tôi đã tạo ra tờ thông tin về nhân viên giao văn hoá nói chung cho chủ lao động.
 • Là người đầu tiên ở C.H Séc, chúng tôi đã tạo ra một khóa học được công nhận và tài liệu giảng dạy cho các trợ lý giao văn hoá Séc-Việt.
 • Các khóa học của chúng tôi dành cho các trợ lý giao văn hoá Séc -Việt đã có 128 người tham dự. 37 sinh viên tốt nghiệp thành công nhận được sự giới thiệu của Klub Hanoi cùng với chứng chỉ được công nhận.
 • Chúng tôi đã tham gia vào việc tạo ra các tài liệu giáo dục và khoá đào tạo cho người làm việc trong các dịch vụ xã hội với trọng tâm là tư vấn và hỗ trợ cho người di cư (InBáze: thẩm quyền giao văn hóa trong thực tế).
Giảng dạy tiếng Séc
 • Các khóa học tiếng Séc của chúng tôi đã có đến 1.000 sinh viên tham gia.
 • Chúng tôi làm các video thực tế, có thể truy cập công cộng về việc học ngữ pháp tiếng Séc.
Thư viện, ấn phẩm, bản dịch
 • Chúng tôi đã thiết lập một thư viện lớn các ấn phẩm tiếng Việt cho công chúng.
 • Chúng tôi xây dựng phần thư viện tiếng Việt cho thư viện của Trung tâm đa văn hóa Praha .
 • Chúng tôi đã đưa ra một danh sách chi tiết về tất cả các tài liệu văn học Việt Nam được xuất bản tại Cộng hòa Séc (C.H Slôven).
 • Chúng tôi xuất bản một ấn bản rất thành công Với trẻ em Việt Nam tại các trường học ở Séc (Naked H + H 2006) dành cho các giáo viên và các nhân viên giáo dục làm việc với trẻ em Việt Nam cũng như các chuyên gia và công chúng khác. Ấn phẩm đã được in thêm 3 lần vì nhu cầu đọc cao!
 • Chúng tôi đã tham gia xuất bản ấn phẩm Cộng hòa Séc, đất nước và con người, (Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2006).
 • Các bản dịch của chúng tôi: Về hang động, quạt và những thứ khác của thế giới (DharmaGaia 2007), Nhà máy may Sài Gon (Gutenberg 2008)
Việt Nam và hợp tác phát triển

Chúng tôi đã tạo ra:

 • Mô-đun công tác xã hội tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Mô đun giáo dục và đào tạo cho các giáo viên áp dụng tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Mô đun thiết lập các lớp học đặc biệt cho trẻ em tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm cả kế hoạch học tập.

Các ý định

Trong các hoạt động của chúng tôi và phù hợp với các mục đích của hiệp hội chúng tôi:

Mang lại các thông tin chất lượng cho cả hai bên.

Mục đích này được hiệp hội hoàn thành ngay từ lúc bắt có trang web, đưa các thông tin về khu vực Đông Nam Á, tổ chức các sự kiện giáo dục, văn hoá và xã hội, xuất bản các ấn phẩm, dịch thuật văn học, tổ chức các buổi thuyết giảng cho người lớn và trẻ em, phát hành các ấn bản trên các phương tiện truyền thông, tham gia vào các phương tiện truyền thông, tham gia các vào cuộc họp chuyên nghiệp, hội nghị, v.v. Các hoạt động này được cung cấp trên khắp C.H Séc, cũng có lúc ở nước ngoài (Việt Nam, Đức, Bồ Đào Nha, Áo, v.v.) Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm sự kiện, xuất bản nhiều tác phẩm sư phạm, chuyên môn và nghệ thuật.

Giới thiệu và phát triển sự hợp tác giữa các đối tượng từ các nền văn hoá nhất định trên lãnh thổ C.H Séc và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dựa trên bí quyết know-how của mình, tổ chức sáng tạo trong xã hội tại C.H Séc (nghề thông dịch xã hội, trợ lý giao văn hoá, hòa giải giao văn hoá, phương pháp nghiên cứu ứng dụng về các vấn đề hiện tại, v.v) tạo ra mối quan hệ mới và chuyên nghiệp. Các mối quan hệ song phương cũng là kết quả của các dự án hợp tác phát triển mà hiệp hội đã thực hiện trong quá khứ và tiếp tục thực hiện trong tương lai. Chẳng hạn, chúng tôi khuyến khích việc đưa ra một kỳ thi A1 bắt buộc đối với người nước ngoài hoặc sự hình thành của nghề hỗ trợ giao văn hoá.

Cung cấp văn phòng thông tin và trung tâm giáo dục văn hóa ở đó nó hỗ trợ sự hội nhập của người di cư ở Cộng hòa Séc.

Văn phòng thông tin của chúng tôi đã có hàng trăm khách hàng đến để được tư vấn về pháp luật, kinh tế, cư trú, công nhận văn bằng, xã hội và chăm sóc sức khoẻ ... Ở đây cũng có dạy tiếng Séc và tiếng Việt. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu một số lượng khách hàng lớn với các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác (như META, Inbáze, IOM Prague, IC Praha, v.v), đồng thời chúng tôi khuyến khích làm việc nhiều hơn với các khách hàng từ các nước Đông Nam Á.

Hoạt động như một trung gian giữa hai nền văn hoá trong trường hợp giải quyết các vấn đề khó khăn hoặc giải quyết xung đột.

Hiệp hội cho phép sử dụng các nhóm đàm phán giao văn hoá, hỗ trợ viên và chuyên viên hòa giải trong trường hợp tranh chấp láng giềng, hôn nhân và cộng đồng. Lĩnh vực này chỉ mới có ở Cộng hòa Séc, mức độ sử dụng tự phát trong thực tế vẫn còn rất thấp. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm nước ngoài, chúng tôi tin tưởng vào việc sử dụng tiềm năng này nhiều hơn trong tương lai.

Thực hiện các hoạt động phát triển tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chúng tôi đã tạo ra một cơ sở tri thức về công tác xã hội tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phương pháp riêng của chúng tôi về giáo dục và đào tạo trẻ em khuyết tật ở vùng nông thôn của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phương pháp giáo dục và đào tạo các giáo viên Việt Nam trong các trường tiểu học và dạy nghề. Các dự án của chúng tôi tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có rất nhiều kết quả với mức độ bền vững cao cho đến nay, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, công tác xã hội và phát triển kinh doanh ở các khu vực nhất định.

Cố gắng sử dụng kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng các đề xuất cho toàn xã hội thế giới.

Yếu tố mới trong hoạt động của hiệp hội trên cơ sở các điều lệ mới là phổ biến kinh nghiệm thu được từ các nền văn hoá khác và sử dụng chúng cho các cuộc thảo luận triết học về cuộc sống ở châu Âu và trên thế giới nói chung. Chúng tôi hiện đang chuẩn bị hoạt động này. Chúng tôi hy vọng sẽ được đưa đề tài này ra tại lễ kỷ niệm của câu lạc bộ chúng tôi, trong đó chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc thảo luận về các đề tài khác nhau (không chỉ) về bản sắc con người thế giới ngày nay.


Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi

sea-l@sea-l.cz