Video

Sổ liên lạc điện tử (EŽK)

EŽK là là kênh giao tiếp quan trọng giữa trường, phụ huynh và học sinh. EŽK hoạt động như thế nào và vì sao phụ huynh phải kiểm tra đều đặn?

 

Dự ánSự hội nhập của người nước ngoài tại Quận Praha 12 – năm 2021
Phần d án số 4: Cha mẹ – trẻ em – trường học: phiên dịch và biên dịch chuyên môn, hoà giải giao văn hoá và điều khiển hoà giải, tư vấn chuyên môn, hội thảo cho cha mẹ