Video

Hoãn đi học

Hoãn đi học có nghĩa là gì? Cần đáp ứng những điều kiện gì cho việc này? Vì sao sự giao tiếp giữa phụ huynh và trường mầm non trong vấn đề này lại quan trọng?

 

Dự ánSự hội nhập của người nước ngoài tại Quận Praha 12 – năm 2021
Phần d án số 4: Cha mẹ – trẻ em – trường học: phiên dịch và biên dịch chuyên môn, hoà giải giao văn hoá và điều khiển hoà giải, tư vấn chuyên môn, hội thảo cho cha mẹ