Liên kết

Lịch âm lịch

Xem

Từ điển

Quý vị hãy kiên nhẫn, phải mất một thời gian để tải trang.


Phương tiện truyền thông Việt Nam tại C.H Séc (bằng tiếng Việt)

Các sự kiện hiện tại và hấp dẫn từ cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, Slovakia, Đức, Ba Lan, EU, Việt Nam và thế giới (nội dung của trang web cũng có thể được đọc qua bản dịch "Google" sang tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Ukraina).

Các tin tức và sự kiện từ Cộng hòa Séc, tin tức từ Việt Nam và thế giới, tin tức về cộng đồng và tin tức từ cộng đồng, theo dõi tin tức của Séc, từ điển Việt - Séc, Sloven, Ba Lan, Hungari và đầy đủ địa chỉ và liên kết đến các văn phòng uỷ ban, sổ đăng ký và sổ đăng ký tại Cộng hòa Séc, và một số mẫu đơn để tải xuống.


Các cổng thông tin chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

thông tin từ thế giới kinh doanh và tài chính

thông tin từ thế giới kinh doanh, văn hoá, thời tiết

Tin tức từ Việt Nam (do Cơ quan Thông tin Nhà nước cấp)

Báo Sài Gòn Giải Phóng (do Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh)

Báo Nhân dân (do Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành)


Các trang web thú vị khác

Trang web của Hội hữu nghị Việt – Séc tại Hà Nội (bằng tiếng Việt)

Hội hữu nghị Việt – Séc tại thành phố Hồ Chí Minh (bằng tiếng Việt)


Người Việt Nam tại C.H Séc

Trang web của Hội người Việt Nam tại C.H Séc (bằng tiếng Việt)

Trang web của Hội người Séc gốc Việt (bằng tiếng Việt và tiếng Séc)

Trang web của hội công dân Văn Lang, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hoá và thúc đẩy các nguyên tắc xã hội dân sự trong cộng đồng người Việt Nam (bằng tiếng Việt và tiếng Séc). Đây cũng là bên đại diện dân tộc thiểu số của người Việt Nam ở Cộng hòa Séc.

Trang web của Hội phật tử Việt Nam tại C.H Séc (bằng tiếng Việt)

Trang web của Trần Văn Sang „ tạo cảm hứng hội nhập“ (bằng tiếng Séc và tiếng Việt)