Video

(Được lọc theo danh mục:Video học tiếng Séc theo sách Giao tiếp bằng tiếng Séc tập I) - Loại bỏ bộ lọc

Làm sao học được tiếng Séc?

Tổ tiên của chúng ta thường nói: "Hiểu được bao nhiêu ngôn ngữ, thì bấy nhiêu lần là nhân vật."
đọc thêm

Tiếng Séc có thể làm chúng ta ngạc nhiên vì điều gì?

Bảng chữ cái, chữ, cách phát âm, thanh điệu và âm điệu, phát âm các âm tiết và từ, hình dạng của từ - uốn từ (hình thái học), thứ tự của từ trong câu ...
đọc thêm

Nguyên âm / Samohlásky

đọc thêm

Phụ âm cứng / Tvrdé souhlásky

đọc thêm

Phụ âm mềm / Měkké souhlásky

đọc thêm

Phụ âm mềm ď, ť, ň / Měkké souhlásky ď, ť, ň

đọc thêm

Phụ âm hai Y/I / Obojetné souhlásky

đọc thêm

Những từ khó phát âm / Slova se složitou výslovností

đọc thêm

Những từ khó phát âm, giải điệu trong tiếng Séc / Slova se složitou výslovností, tóny v češtině

đọc thêm

Luyện phát âm - các những loại câu / Procvičování výslovnosti - druhy vět

đọc thêm